Jaký bývá program večerů-setkání manželů

19.7.2018

Jaký bývá program večerů-setkání manželů Výsledek ankety pro manželská společenství zachycuje zkušenosti šestnácti společenství: z nich pět společenství trvá víc než dvacet let, sedm má zkušenost deseti až dvacetiletou a čtyři společenství jsou začínající, manželské páry se scházejí dva až čtyři roky.

Program večera bývá obvykle v režii hostitelské rodiny. Společenství postupně hledají schéma-řád večera, někdy mají i přibližné rozdělení časů pro jednotlivé body programu, které všichni ctí a drží se ho. Jednou ročně ho revidují, zda a jak vyhovuje. Nejčastějšími body programu jsou:

  • Četba Písma

Osm společenství uvedlo čtení Božího slova, rozjímání o něm a sdílení např. metodou sedmi kroků (je pěkně popsaná na www.pastorace.cz jako základní program setkání. Většinou si čtou evangelia příští neděle 7x. V jednom společenství postupně během let četli nejprve nedělní evangelia, pak první, druhé čtení a žalmy všechny cykly. Následně začali číst knihu Tobiáš, Moudrost, Joba, Sirachovce, Rút, Jeremiáše… V dalším společenství čtou listy sv. Pavla, skutky apoštolů…

  • Modlitba

Některá společenství jsou víc modlitební, jiná méně, ale společná modlitba při setkáních nechybí. Několikrát se objevilo, že se modlí společně breviář, ale i růženec, litanie, křížovou cestu… Nebo se modlí vlastními slovy – díky, chvály, prosby a odevzdání… často záleží na výběru a preferenci hostitelů. V jednom společenství se už několik let na závěr modlí speciální modlitbu rodičů za děti 

  • Téma / diskuse

Devět společenství ze šestnácti má jako hlavní bod programu téma a diskusi o něm. Základem může být hovor nad knihou, např. Manželství v záběhu, Credo od P. Aleše Opatrného, Cesta manželů v Rokoli, texty pro společenství manželů z Olomouckého Centra pro rodinu… Dále pak duchovní život, desatero, život v manželství, komunikace, výchova dětí, předávání víry v rodině, dospívání dětí, tradice, život ve farnosti, co koho zajímá, často téma aktuální pro hostitele.

Někde se osvědčilo témata sepsat a pro příští setkání téma vylosovat. Při diskusi se osvědčilo podávání předmětu, ten, kdo ho drží, má slovo a ostatní mu neskáčou do řeči J

  • Sdílení

Volné povídání, sdílení, kdo čím žije, je také nedílnou součástí setkání většiny manželských společenství. Bez něj není možné se spolu otevřeně modlit a přimlouvat se za sebe navzájem.

Občerstvení bylo v několika dotaznících uvedeno, jako příjemná součást večera.

Písničky a zpěvy Taizé se objevily dvakrát, svědčí to o tom, že některá společenství jsou zpěvná.

Společně vyladit potřeby a představy jednotlivých párů není snadné, proto se ve společenství průběžně hledá, jak řešit organizační otázky setkávání, ale i otázky osobnostní povahy. Co všechno společenství překonávají je rozebráno v samostatném článku.

Štítky: manželé, program, společenství  
Sekce: Manželská společenství | Zkušenosti a inspirace | Programy   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články