Výchova dětí ve víře

3.4.2017

Výchova dětí ve víře Téma vývojové psychologie dětí od narození do mladšího školního věku s aspektem na křesťanskou výchovu bylo předmětem přednášky PhDr. Ivany Bernardové, ředitelky Křesťanské psychologické poradny v Praze. Inspirovala se myšlenkami dr. Ericksona a dr. Říčana, ale vycházela i z vlastní zkušenosti matky čtyř dětí, babičky mnoha vnoučat a v neposlední řadě i ze zkušeností katechetky.

 
Vývojové úkoly

V jedné z psychologických teorií vývoje člověka se říká, že dítě má v každém věku  před sebou určitý vývojový úkol. Ten nepřišel sám od sebe, ale přišel v zásadě od Boha a má svou charakteristiku. Úkol by měl být splněn v té době, pro kterou byl dán. Tehdy má dítě optimální podmínky pro splnění daného úkolu. Je obklopeno prostředím, které mu to umožňuje, a to jak ze strany vlastního biologického vývoje, tak ze strany společnosti, která na něj přirozeně klade určité požadavky na přiměřené chování.

Nejde však nikdy o úkol „jednorázový“, který by byl splněn a tím by skončil. Důležité je, aby byl dobře položen základ, úkol prostupuje i další vývojová období a trvá vlastně až do smrti. Soustavně se rozvíjí, obnovuje a proměňuje. 

O jaká období a úkoly se jedná:

  1. Kojenecké období – prožitek základní důvěry
  2. Období batolete – získat základy vůle
  3. Předškolní věk – vytváří se základy svědomí 
  4. Mladší školní věk – utváří se sebevědomí

Co se stane, když člověk  v daném stádiu úkol nesplní? Když podmínky pro jeho splnění nejsou dobré. Dítě ve svém vývoji sice také postupuje dál, ale s břemenem. Asi tak, jako kdyby neslo na zádech batůžek s kamenem, který symbolizuje různá zranění. Nejde se mu lehce, nese s sebou zátěž, se kterou se může, ale také nemusí vyrovnávat. V dalším období jej čeká další úkol, a pokud ani ten není splněn, přibývá dítěti do pomyslného batůžku další kámen. S takovou situací se setkáváme například u dětí z dětských domovů. Mohou být špatnými životními zkušenostmi a zážitky tak „zatíženy“, že v podstatě nejsou připraveny do dospělého života. Víceméně proto, že neměly dobré podmínky k tomu, aby splnily všechny vývojové úkoly, které v dětství měly splnit, takže mohou být pokřiveny na startu do dospělosti. 

Na všech vývojových úkolech je dobře vidět, jak Bůh ve své moudrosti vkládá tato období do života člověka a vytváří mu tím všechny podmínky nutné k tomu, aby mohl na konci svého života dojít až k němu.

Jednotlivé vývojové úkoly jsou podrobně popsány v samostatných článcích.

Publikováno s laskavým svolením PhDr. Ivany Bernardové, ředitelky Křesťanské pedagogicko psychologické poradny www.kppp.cz

Autor: Bernardová, Ivana  |  Štítky: děti, víra, výchova  
Sekce: Rodina s dětmi | Hodnoty   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články