Manželství začíná jarem

4.4.2022

Manželství začíná jarem V přírodě je jaro časem nových počátků. "V manželství období nepřicházejí chronologicky, jako v přírodě," konstatuje ve své knize Čtyři období manželství Gary Chapman. Jaro proto nemusí být vyhrazeno pouze pro novomanžele. Během trvání vztahu se období častokrát střídají a opakují. Jako lidé jsme bytosti s možností volby, proto můžeme začít znova, kdykoli se proto rozhodneme.

Většina manželství začíná jarem – nadšením z možnosti vytvořit nový společný život. To dává mužům a ženám odvahu uzavřít manželskou smlouvu: „Milovat a ctít, v nemoci i ve zdraví, v chudobě i bohatství, dokud nás smrt nerozdělí.“ Tato slova voní jarem. Vždyť co by mohlo být krásnějšího než spojení dvou životů tak, aby si manželé vzájemně pomáhali dosáhnout cílů, k nimž byli stvořeni?

Novomanželka Janet popisovala prvních šest měsíců svého manželství: „Náš vztah je plný radosti! Je fantastické sledovat, jak roste a rozvíjí se. Každý den mi dává příležitost najít nějaký způsob, jak prakticky vyjádřit svému manželovi lásku.“ Trochu ji znepokojovalo, když slyšela starší páry říkat: „Jen počkej, za pár let už to tak skvělé nebude.“

Jaro v manželství nebude vládnout po celou dobu. Nevyhneme se příchodu léta, podzimu ani zimy (ačkoli ne nutně v tomto pořadí). Ale k optimismu, elánu a radosti, které jsou pro jaro typické, se můžeme vracet stále znovu a znovu.

Jarní emoce

Období manželství jsou vytvářena změnami, které nás potkávají, a také – našimi vlastními emocemi, postoji a jednáním. Emoce mají obvykle vliv na naše postoje a následně i na činy. Pro jaro jsou typické pocity spojené s energií a nadšením – vzrušení, radost, naděje, spokojenost a štěstí.

Joyce popsala manželství s Robem pomocí čtyř období takto: „Je to požehnání prožívat v našem vztahu jaro. Nadšení z toho, že jsme se vzali, už trochu upadlo, ale pořád bývám nadšená, když se podívám na svého muže. Ano, jsem teď šťastnější než kdykoli předtím! Miluju svého manžela a manželství se mi moc líbí.“ Byli svoji sedm let.

Rex po dvaceti šesti letech manželství s Bonnie říká: „První dítě se nám narodilo den po prvním výročí svatby, takže máme pocit, že jsme skoro vůbec nebyli sami. Teď už nám všechny děti odešly z domu a máme jen jeden druhého. Zjistili jsme, že nás to po spolu baví – mluvíme o věcech, o kterých přemýšlíme, které nás trápí nebo které nás zajímají. Rádi děláme různé věci spolu. Děti říkají, že by samy chtěly jednoho dne mít takové manželství, jako máme my. To nás oba moc těší“. Znovu objevují manželské jaro.

Jarní postoje

V období manželského jara mají oba partneři kladný postoj jeden k druhému i k životu obecně. K typickým jarním postojům patří vděčnost a nadšené očekávání toho, co přinese budoucnost. Změna je vnímána jako příležitost pro nové počátky

Amy se vyjádřila takto: „Můj muž je vůči mně velmi ohleduplný a na mě se to taky přeneslo. Oba si všímáme pocitů toho druhého a vědomě se snažíme náš vztah posilovat a rozvíjet. Milujeme se a lásku chceme uchovat naživu navždy.“ Pokud je ve vašem vztahu jaro, budete vědomě uvažovat o slovech nebo činech, kterými byste protějšku vyjádřili lásku.

Jaro je také podloženo postojem důvěry. Znamená to přesvědčení, že váš partner je člověk bezúhonný a poctivý. Můžete si být jisti jeho věrností. I vy sami budete mít na partnera ten nejlepší názor. Pocit důvěry s sebou přináší i pocit bezpečí a jistoty. Když pečujeme o jarní postoje optimismu, vděčnosti, lásky a důvěry, můžeme si v manželství užívat vůně jarních květů. Takové postoje vedou také k pozitivním činům.

Jarní způsoby jednání

Jaro do většiny našich domovů přináší úplně novou záplavu aktivity. Začíná sezóna jarních sportů. Je to období zrychlené činnosti. Když přijde jaro do manželství, i tam se bude vyznačovat podobnými novými postoji a činnostmi. Budeme hledat způsoby, jak si navzájem vyjádřit lásku a vnášet do vztahu vzrušení a nadšení. Soustředíme se na nový život v manželství a budování toho, co je v něm již dobrého. Jarní činy mají manželský vztah sytit a rozvíjet. Oba partneři se snaží dělat věci, které vztah prohloubí a tomu druhému nějak prospějí.

Pozitivní činy si žádají čas, plánování, komunikaci, ochotu vyhledat v případě potřeby pomoc.

Příchod jara se často prolíná s Velikonocemi, oslavou konečného vítězství života nad smrtí. Jaro je obdobím nových počátků. Květiny začínají kvést. Jaro dvojici často vede k pozitivním změnám. Vytváří si nové životní návyky, nové způsoby naslouchání a vyjadřování zájmu, nové způsoby vyjadřování lásky. Dvojice spolu smysluplně komunikuje, společný život je spojený s pocitem nadšení. Manželé připravují společné plány a budoucnost vidí nadějně. Zasévají semínka a doufají, že přinesou žeň štěstí a spokojenosti.

Pokud tyto změny uvedeme v život a budeme je nadále rozvíjet, jaro přejde v zajímavé a teplé léto. Pokud však nové počátky nevyužijeme, možná léto úplně přeskočíme a ocitneme se uprostřed podzimu nebo zimy.

Gary ChapmanČtyři období manželství. Nakl. Návrat.

Autor: Chapman, Gary  |  Štítky: důvěra, láska v manželství, manželství – etapy, radost z manželství, vděčnost  
Sekce: Povzbuzení | Láska   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články