Letní manželství se podobají květinám

27.6.2024

Letní manželství se podobají květinám Partnerské vztahy procházejí neustálou proměnou. Mění se postoje i emoce a vzájemné chování partnerů osciluje mezi vyjadřováním větší a menší míry lásky. Gary Chapman na základě zkušenosti s vlastním manželstvím a poradenské práce s manželskými páry ukazuje, že stejně jako v přírodě, i v manželství můžeme procházet proměnami, které připomínají střídání ročních období.

Jako mladé páry začínáme na jaře života a jsme plni nadšení ohledně budoucnosti. Pak přijde léto, během něhož se věnujeme práci a případně výchově dětí. Po létě nastává podzim, kdy děti opouštějí domov a my jsme opět sami. Pak v pozdějších letech života prožíváme zimu. Ačkoli je v této analogii kus pravdy, jde o příliš zjednodušený popis manželství.

Gary Chapman ukazuje, že v manželském životě dochází k přechodům z jednoho období do jiného neustále. Občas se ocitneme v období zimy – ztrácíme odvahu, odtahujeme se a necítíme uspokojení. Jindy prožíváme jaro plné otevřenosti, naděje a očekávání. Při jiných příležitostech si lebedíme v teple léta – jsme spokojení, v pohodě a užíváme si života. A pak přichází podzim a s ním nejistota, zanedbávání partnera a obavy. Gary Chapman pomáhá určit, v jakém období se vztah právě nalézá a ukazuje, jak přejít z nejistoty podzimu nebo odcizení a chladu zimy do naděje, tepla a blízkosti léta.

Manželské léto neznamená dokonalost

Pro děti je léto časem odpočinku. Školy jsou zavřené, otevřeno mají plovárny… Typickou známkou letních manželství je dobrá zábava, sklízíme plody úsilí o vzájemné pochopení a spolupráci, vidíme, jak se naplňují naše jarní sny. Prohloubil se pocit vzájemného spojení, sdílíme hluboký pocit závazku a uspokojení. Vnímáme jistotu lásky ze strany manželského partnera.

Letní manželství se hodně podobají květinám, jsou nádherná, ale potřebují vláhu. Léto je období větší zralosti než jaro. Známe se dost dobře na to, abychom na druhém viděli spoustu chyb, ale přesto se máme čím dál tím raději. V manželství, které prožívá léto, vládne vřelá emocionální atmosféra, která povzbuzuje k pozitivním činům. V ovzduší je pohoda a klid, přijímáme rozdíly, naučili jsme se řešit konflikty. Manželské léto neznamená dokonalost, ale vyjadřuje, že páry mají pocit, že něčeho dosáhly a chtějí dál růst. Uvědomují si, že dosáhnout léta dalo určitou práci, mají ke svému manželství pozitivní postoj, mají radost ze svého partnera a chtějí dál „zalévat květiny! Tyto postoje vedou k pozitivním činům, které pomáhají letní štěstí udržet.

Léto je období zvýšené aktivity, cestujeme na nová místa a prožíváme nové věci. Léto aktivity nevytváří samo o sobě, ale poskytuje vhodné prostředí pro to, abychom je mohli rozvíjet. Děti nemají školu, obvykle máme několik týdnů dovolené a počasí přímo láká do přírody. Léto je plné různých činností, legrace a zábavy.

Jak prožívat léto dlouhodobě
  • Konstruktivní komunikace je důležitou součástí letního manželství. Ať už jednoho z nás trápí cokoli, může a má jít za tím druhým a popovídat si s ním o tom. I kratičký čas komunikace udržuje pocit kontaktu.
  • Přijetí rozdílů – druhým důležitým prvkem pro udržení léta ve vztahu je svoboda být různí. Rozdíly mezi lidmi jsou nevyhnutelné, ale mohou vést k rozdělení. Dvojice, které si chtějí udržet léto, si budou vědomě poskytovat svobodu myslet, cítit a reagovat rozdílně. Klíčem k zachování květů léta ve vztahu je naučit se přehlížet partnerovy nedostatky.
  • Semináře a knihy – třetím prvkem, který se často objevuje u párů, které své manželství popisují jako letní, je účast na seminářích pro manželské páry a četba knih o manželství.
  • Duchovní růst – mnoho párů se svěřilo s tím, že nejdůležitějším faktorem schopnosti udržet si letní manželství bylo to, že našli způsob, jak podporovat společný duchovní růst. „Bůh ustanovil manželství a páry, které jsou ochotny se od něj učit, mohou mít skvělé manželství,“ je přesvědčený Gary Chapman.
Odvrácenou stranou léta jsou vosy

Tak jako vosy nás v létě dokážou potrápit, manželství mohou zasáhnout nevyřešené konflikty, které hnízdí pod povrchem našich každodenních životů. Můžeme sice prožívat léto a užívat si společně života, dívat se, jak kvetou různé rostliny, trochu plít po okrajích záhonků našeho vztahu. Ten má ale ještě jinou neviditelnou rovinu – podzemní vosí hnízdo, do něhož jsme zatlačili nedořešené problémy. Když se jeden z partnerů dostane příliš blízko ke vchodu do hnízda, vosy vyletí a najednou zjistíme, že se i uprostřed léta hádáme. Účinnou cestou, jak se vos zbavit, je dovednost empatického naslouchání.

Léto je oblíbeným ročním obdobím i oblíbeným obdobím manželství. Dobrat se léta někdy trvá poměrně dlouho. V každém manželství však může léto snadno přejít do podzimu, a to skoro ještě dřív, než si to pár uvědomí.

Gary Chapman: Čtyři období manželství. Nakl. Návrat.

Autor: Chapman, Gary  |  Štítky: komunikace, láska v manželství, radost z manželství, růst  
Sekce: Povzbuzení | Krize v manželství   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články