Mezinárodní dokumenty o manželství

21.10.2008

Uvádíme výběr článků z mezinárodních dokumentů o lidských právech a humanitárních otázkách po roce 1948, které zmiňují problematiku manželství.

Všeobecná deklarace lidských práv

(rezoluce Valného shromáždění OSN 10.12.1948)

odst. 16

  1. Muži a ženy, jakmile dosáhli zletilosti, mají právo, bez jakéhokoliv omezení z důvodů rasových, národnostních nebo náboženských, uzavřít sňatek a založit rodinu. Pokud jde o manželství,  mají nárok na stejná práva během jeho trvání i při jeho rozvázání.
  2. Sňatky mohou být uzavřeny pouze svobodným a plným souhlasem nastávajících manželů.
  3. Rodina je přirozenou a základní jednotkou společnosti a má nárok na ochranu společnosti a státu.

Mezinárodní pakt o občanských a politických právech ze dne 19.12.1966

čl. 23

  1. Rodina je přirozenou a základní jednotkou společnosti a má právo na ochranu společnosti a státu.
  2. Uznává se právo mužů a žen uzavřít v přiměřeném věku sňatek  a založit rodinu.
  3. Manželství nebude uzavřeno bez svobodného a plného souhlasu snoubenců.
  4. Státy, smluvní strany Paktu, podniknou vhodné kroky k tomu, aby zajistily stejná práva a povinnosti snoubenců při sňatku, v manželství a při rozvodu. Při rozvodu se rozhodne o nutné ochraně dětí.

Závěrečný akt Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, Helsinky 1975

1. Kontakty mezi lidmi

c) Sňatky mezi občany různých států

Zúčastněné státy budou příznivě a na základě humánních hledisek posuzovat žádosti o povolení vycestování nebo vstupu osob, které se rozhodly ke sňatku s občanem jiného zúčastněného státu.
Vystavování a vydávání dokumentů, jichž je zapotřebí k shora uvedeným účelům a k uzavírání sňatků, bude se uskutečňovat v souladu s ustanoveními přijatými pro spojování rodin.
Při vyřizování žádostí již oddaných manželů z různých zúčastněných států o to, aby jim i nezletilým dětem z jejich manželství bylo umožněno přesídlit do státu, v němž je jeden z nich normálně usazen, budou zúčastněné státy rovněž aplikovat ustanovení přijatá pro spojování rodin.


Podle Mezinárodní dokumenty o lidských právech a humanitárních otázkách, Praha: Melantrich, 1989.

Štítky: cizinci, dokumenty - mezinárodní, manželství, právo - občanské, právo - politické, svatba  
Sekce: Právo   |   Tisk   |   Poslat článek známému