právo - občanské

  • Co přináší manželství po stránce právní ochrany (článek) V rámci konference Rozvodem to nekončí… právní expertka Renáta Šínová hovořila o manželství a nesezdaném soužití v současném právním řádu. Přehled toho, na co všechno má smlouva manželů před státem vliv a jaké právní důsledky přináší život v neformálním vztahu, je překvapivě dlouhý. Ukazuje, co všechno rozhodnutí pro uzavření manželství ovlivňuje.
  • Mezinárodní dokumenty o manželství (článek) Uvádíme výběr článků z mezinárodních dokumentů o lidských právech a humanitárních otázkách po roce 1948, které zmiňují problematiku manželství.

Sekce: Věcný rejstřík   |   Tisk   |   Poslat stránku známému