Manželství včera a dnes

5.9.2008

Manželství včera a dnes Existují nepřekonatelné psychické či fyzické důvody umožňující ukončení manželství? Co dělat s vinou, na kterou nelze zapomenout? Může se člověk změnit? Jaké jsou normální problémy normálního vztahu? Kde najít pomoc a sílu vyrovnat se se ztrátou partnera? Na tyto a další otázky odpovídají kazatel Jaroslav Orawski a psychoterapeut Prokop Remeš.

Dobrá šibenice je lepší než špatné manželství, říká šašek Festa v komedii Večer tříkrálový. I takovým způsobem lze odlehčit vážné krize, které můžeme od nepaměti spatřovat v partnerských vztazích. William Shakespeare ve své době popisoval s lehkou ironií dramata lásky, končící šťastně, ale psal i v plné vážnosti o osudech vrcholících násilnou smrtí a končících v zoufalství. Dodnes oslovuje svými příběhy podobně jako antičtí dramatikové, neboť takový je život lidí toužících po lásce, lásku těžce nacházejících a snadno či tragicky ji ztrácejících. Ani biblické postavy nemohly být jiné. Jiné bylo snad jen řešení, které lidé hledali u Hospodina.

Manželství

O manželství píše především život sám, neboť v jeho podání existuje tolik proměnných, že by je člověk jen stěží vymyslel. Teprve na základě toho píší odborníci své psychologické studie a literáti básně, romány, novely či povídky.

Už jenom popis událostí a vztahů je mimořádně cenný. Lidé se v příbězích poznávají, identifikují se s hrdiny, což je velmi pomáhající. A když pak někdo v plné znalosti problematiky poodhalí zdroj motivů lidského chování anebo diagnostikuje onemocnění, pro které se lidé v manželském svazku nemají dobře, je to jako uzdravující sluneční svit do duše sevřené depresí. Mnozí patrně známe stav bezmoci a bezradnosti, kdy nevíme, proč sami jednáme, jak jednáme, natož pak, abychom přesně věděli, proč se náš manželský partner chová, jak se chová.

Manželství včera

Vybral jsem sedm starých a dobře známých příběhů. Všechny popisují manželské soužití. Převyprávěl jsem je do dnešních poměrů. Nešlo mi o to, za každou cenu zachovat doslovnou podobu biblického textu a přesně exegeticky popsat jednotlivé události. Cílem bylo překlenout rozdílnost kultury a postavit biblické postavy do dnešního světa.

1. Můj partner je někdo jiný – první příběh se týká praotce Jákoba. Vstupoval do vztahu s Ráchel poznamenán povahou lstivého, ale zároveň pracovitého člověka, umějícího čekat na svou první lásku. O to horší bylo zklamání, když po svatbě zjistil pravou tvář své manželky.

2. Manželství rozdělené dětmi  – druhé manželství se vrací k Izákovi a Rebece. Žili spolu šťastně, nakonec se dočkali i toužebně vyhlížených dětí, ale právě jejich dva synové se zasloužili o narušení manželského soužití.

3. Důsledky manželské nevěry – třetí příběh je Davidův a jeho veliké viny. Romantické zamilování do cizí krásné ženy neskončilo chvilkovým sexem, jak si to královsky představoval, ale v záplavě intrik, lží, kamufláží, alkoholu, vraždou, smrtí vlastního dítěte s celoživotními následky v rodině.

4. Paralelní životy – pokračovat budeme manželstvím Nábala a Abígail, lidí, kteří spolu už na první pohled neměli téměř nic společného. Každý žil svým životem, a když se pak Nábal dozvěděl, že jeho žena bezprecedentně narušila jeho patriarchálně pojaté manželství, nepřežil to.

5. Manželství s nevěřícím partnerem, které klape – páté manželství je v Bibli hodnoceno velmi kriticky. Achab si nikdy neměl brát sidonskou princeznu Jezábel. Neviděl a nechtěl vidět, co negativního přinese do jeho života. Pro něj bylo toto spojení výhrou, ne tak už pro starozákonní církev.

6.  Hezký vztah s problémy – následuje manželství Akvily a Priscilly. Patří k těm šťastnějším. Ale ani u nich nebylo vše snadné. Převažuje však jejich pracovní nasazení v církvi a ochota obětovat se pro druhé.

7. Smrt partnera – poslední sedmé manželství se na závěr dotýká smrti, vdovství a problematiky, jak se vyrovnat se ztrátou životního partnera. Prorok Ezechiel se musel vypořádat nejen s úmrtím manželky, ale po ovdovění i se smyslem vlastního prorockého poslání a života.

Manželství dnes

Dnešní manželství budou do značné míry velmi podobná těm včerejším, tedy vztahům, které pěstovali naši rodiče a prarodiče. Na nich jsme viděli první vzorce chování. Ale nejen to. Protože se člověk ve své podstatě příliš nemění, nebudeme příliš udiveni, když i biblické příběhy budou rezonovat s našimi.

Přesto však dnešní manželství budou jiná, tak jako je jiná kultura oproti generaci našich otců a praotců. Zůstáváme však zodpovědní za to, jak budeme vztahy tvořit, jak vážně budeme klást své otázky a kde hledat odpovědi. Vstupme tedy spolu s dvěma zkušenými křesťany, s kazatelem Jaroslavem Orawskim a s psychoterapeutem Prokopem Remešem, do rozhovoru o manželské problematice nejen lidí žijících včera, ale především dnes.

Původní text pro časopis Brána 2/2007http://brana.cb.cz, zveřejněn s laskavým svolením.

 

Kazatel: Ing. Jaroslav Orawski, vystudoval fak. inž. staveb, spec. velkých vodních staveb v Brně. 26 let pracoval ve svém oboru. V letech 1974 až 1986 vedl při svém zaměstnání stanici CB v Havířově. Od roku 1986 byl kazatelem CB v Ostravě. Po odchodu do důchodu v r. 1999 slouží i nadále v různých sborech CB na Ostravsku a jako člen stavebního odboru RCB se podílí na přípravě a realizaci některých modliteben a dalších staveb různých křesťanských organizací. S manželkou Marcelou mají čtyři dospělé děti a sedm vnoučat.

Psychoterapeut: MUDr. Prokop Remeš, absolvent Fakulty všeobecného lékařství, obor psychiatrie a gynekologie. Absolvent katolické teologické fakulty, lektor výcvikového psychoterapeutického programu SUR, věnuje se problematice závislostí a je členem Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů. Je ženatý a má dvě děti, dceru a syna.

Autoři: Orawski, Jaroslav, Remeš, Prokop  |  Štítky: bible, láska v manželství, manželé, manželské soužití  
Sekce: Manželství a Bible | Život v manželství   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články