Manželství s nevěřícím partnerem, které klape

5.9.2008

Manželství s nevěřícím partnerem, které klape Kazatel Jaroslav Orawski a psychoterapeut Prokop Remeš spolu rozmlouvají o manželské problematice na základě starých a dobře známých příběhů. Cílem bylo překlenout rozdílnost kultury a postavit biblické postavy do dnešního světa. Páté manželství je v Bibli hodnoceno velmi kriticky. Achab si nikdy neměl brát sidonskou princeznu Jezabel. Neviděl a nechtěl vidět, co negativního přinese do jeho života. Pro něj bylo toto spojení výhrou, ne tak už pro starozákonní církev.

Nevím, co pořád proti manželce lidi mají! No a co, že není křesťanka. Je mi věrná, je bezpochyby velmi schopná, inteligentní, dovede leccos zařídit, má organizační talent a je především krásná. Co by za to jiní dali. Zvláště ti, kterým to doma moc nejde. Co si víc chlap jako já může přát?! Vždyť nám to klape, tak proč se pořád někdo do nás naváží? Dám vám příklad. Když na mě dolehnou deprese nebo úzkosti, že ani jíst a spát nemůžu, vždycky mě z toho dostane, situaci logicky rozebere, postaví mě na nohy, povzbudí. Kolik ta má v sobě energie! Se vším si umí poradit. Já se často raději stáhnu do pozadí, ale ona umí poručit sobě i druhým. Do poslední chvíle i v tlačenici dokáže zachovat úroveň, to se mi líbí. Má královské vychování. Namaluje se, ozdobí se šperky, obleče si nejlepší šaty a lidi padají na zadek, ne-li z okna. Měli byste těm rejpalům domluvit, přece hlavní je náš vztah, ne? Achab podle 1Kr 16-22

Kazatel:

Děkuj za to Pánu Bohu, že si s manželkou tak dobře rozumíte. To zase nebývá tak časté. Ale jedno bych ti chtěl připomenout. Manžel by měl být tak trochu i knězem rodiny, dbát o duchovní vývoj partnerky, a být také hlavou rodiny. To znamená, že nenecháš sebou manipulovat podle nálad své nevěřící ženy a nepřistoupíš na její modlářské a okultní praktiky. Pokud jsi skutečně věřící, jak říkáš, pak přece jenom budeš svému vztahu k Pánu Bohu dávat velikou důležitost. Samozřejmě, že své manželce musíš dát svobodu a nemůžeš ji násilím obrátit na víru. Moc se mi líbí, co radí apoštol Petr věřícím ženám ve vztahu k jejich nevěřícím mužům: Aby své muže získaly svým jednáním a čistým životem i beze slov pro víru v Boha. (1 P 3,1) Kde stojí psáno, že to platí jen pro ženy a ne pro muže?

Nedávno jsme dostali dopis, ve kterém se nám náš příbuzný vyznal z lásky ke své manželce, kterou si Pán Bůh po šedesáti dvouletém věrném manželství odvolal k sobě. Vzal si jako chlapec z kazatelské rodiny nevěřící dívku. Nakonec společně vyznávali Pána Ježíše jako svého Pána, společně se modlili a za své manželství děkovali Pánu Bohu.

Psychoterapeut:

Pro lidi, kteří mají mentalitu gheta, je smíšené manželství ohrožující. Lidé, mající tendenci vnímat smíšené manželství třeba jako příležitost k evangelizaci, to mají jinak. Mají šanci a naději získat partnera pro víru v Krista.

Záleží na individuelním přístupu, jak kdo osobně tuto problematiku vnímá, a na hodnotách, které drží. Mladí lidé z církve mají tendenci hledat partnera ve společenství věřících, což je správné. Faktem ale je, že postupem doby, když nikoho nenacházejí, dostavuje se tlak věku, stárnou, takže nejednou je to vede k tomu, že si najdou partnera mimo církev.

Lidské kvality nevěřícího člověka mohou být někdy opravdu velmi vysoké, jakoby vyvažující absenci víry. Takové manželství je ale přesto vždycky svým způsobem rizikové, protože ve vztahu k Bohu, což je niterná a tedy podstatná životní záležitost člověka, nemůže být rezonance. Je tu prvek, který manžele rozděluje, ať chtějí nebo nechtějí. Mezi nimi je něco, kde nemohou docela souznít. V tomto ohledu je takové manželství skutečně ohroženější.

Ale víme ze zkušeností, že jsou věřící manželství, která se rozvádějí, a smíšená, která vydrží a daří se jim dokonce vychovat děti ve víře. V zásadě je jistě lepší, když si najde věřící věřícího partnera a dokonce i z téže církve. Což je další z pozitivních vkladů pro manželský život.

Původní text pro časopis Brána 2/2007http://brana.cb.cz, zveřejněn s laskavým svolením.

Autoři: Orawski, Jaroslav, Remeš, Prokop  |  Štítky: Achab a Jezabel, bible, manželství - smíšené, víra, zátěžové situace  
Sekce: Povzbuzení | Manželství a Bible   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články