Můj partner je někdo jiný

5.9.2007

Můj partner je někdo jiný Kazatel Jaroslav Orawski a psychoterapeut Prokop Remeš spolu rozmlouvají o manželské problematice na základě starých a dobře známých příběhů. Cílem je překlenout rozdílnost kultury a postavit biblické postavy do dnešního světa. První příběh se týká praotce Jákoba. Vstupoval do vztahu s Ráchel poznamenán povahou lstivého, ale zároveň pracovitého člověka, který čekal na svou první lásku. O to horší bylo zklamání, když po svatbě zjistil pravou tvář své manželky.

 

Zamiloval jsem se do ní na první pohled a byl jsem tehdy schopen téměř všeho! Tchán měl sice náročné požadavky, jenomže láska je snad ještě silnější než smrt. Nic pro mě nebylo těžké, abych získal Ráchel, tu nádhernou Ráchel! Když jsme se konečně vzali, zjistil jsem, že moje manželka není ta, kterou jsem si přál, kterou jsem si vysnil a po které jsem tak beznadějně toužil. Po svatbě to byla úplně jiná žena!Pátral jsem po příčině a zjistil, že mě její rodiče podvedli. Neřekli mi všechno, co měli, a moje nevěsta mlčela... Nakonec jsme se nějak domluvili, ale už to nikdy nebylo takové, jaké mohlo být. Přál jsem si žít v normálním spokojeném manželství, zbožně a pořád si myslím, že jsem pro to udělal všechno. Opravdu nevím, co jsem zkazil a kde udělal chybu? Trestá mě snad Pán Bůh za něco?! A to ještě není všechno. Moje milovaná Ráchel mi dělá hysterické scény. Vyhrožuje mi dokonce, že umře, nebude-li mít dítě! Copak jsem Pán Bůh? Jsem úplně bezmocný. Poraďte, co dělat? Jak to mám vydržet, nebo je lepší ze vztahu utéct. Jákob podle Gn 29-30

Kazatel:

Někdy se mladí lidé náhle zamilují a rychle se vezmou. Po čase však poznávají, jak málo se spolu znali. To ovšem není tak docela případ Jákoba a Ráchel. Ti museli na sebe čekat víc než sedm let, takže měli dost času se poznat. Pokud jde o manželství Jákoba s Leou a Ráchel, pak je především svědectvím o tom, že mnohoženství, jak po něm někteří muži i dnes občas vzdychají, přináší do soužití muže s ženou jenom další vážné problémy.

Je pravdou, že začátek manželství s Leou nebyl v pořádku a Jákob se mohl cítit Lábanem podveden. Jenomže kolik manželství vzniká takovým prapodivným způsobem, třeba nechtěným těhotenstvím. Nemusí to být hned důvod k rozvodu. Záleží na tom, co oba partneři se svým vztahem udělají. Obávám se, že tzv. nepřekonatelný fyzický nebo psychický odpor, který uvádějí mnohé manželské dvojice jako důvod rozvodu, je spíš výmluvou a záminkou. I tam, kde byl vztah značně narušený, může Pán Bůh udělat velikou změnu, když o ni budeme stát. Velmi nám v tom může pomoci zaslíbení: "Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle je tu nové!" (2Kor 5,17) I narušené vztahy se mohou naprosto změnit a obnovit. Je tedy lépe vydržet, nevzdávat se, modlit se, a pomocí malých krůčků lásky zápasit o změnu vzájemného vztahu a překonání toho, co vás rozděluje.

Psychoterapeut:

Rozhodně existují důvody, které ničí a znemožňují manželské soužití dvou lidí, ale zda jsou tyto důvody opravňující ukončení manželství, nemůže lékař ani terapeut posoudit.

Manželství je především záležitost právní a etická, když ne prvotně náboženská. V katolické církvi neexistuje žádný důvod pro ukončení manželství. Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj. Takzvané manželství lze rozloučit tehdy, když se nalezne, že vlastně vůbec nevzniklo. To když manželský slib nebyl dán svobodně a s plnou znalostí. Partner např. skrýval vážnou psychickou nemoc atp. Manželský slib v takovém případě nebyl dán plnomocně, takže církevní rozvod není vlastně rozvodem.

V případě Jákoba, Ráchel, potažmo Lei a jejich rodičů je to tak (z katolického hlediska, které je mi nejbližší), že manželství vůbec nevzniklo. On byl podveden, slib dal někomu, koho nechtěl, a tím, že to byl podvod od samotného počátku, manželský slib byl nezavazující. Dnes můžeme nalézt paralelu třeba v tom, když se ukáže, že jeden z manželů vstoupil do heterosexuálního vztahu jako člověk homosexuální. On anebo jeho partner to třeba ani nevěděli anebo jim to bylo nějak skryto. Což je jistě věc soužití mocně narušující. Takový člověk vstoupí do manželství třeba pod velmi silným sociálním tlakem anebo pod tlakem svého svědomí. V takovém případě se lidé brali, aniž znali velmi podstatné okolnosti.

Původní text pro časopis Brána 2/2007, http://brana.cb.cz, zveřejněn s laskavým svolením.

Autoři: Orawski, Jaroslav, Remeš, Prokop  |  Štítky: zátěžové situace, bible, Jákob a Ráchel, manželé, změny  
Sekce: Manželství a Bible | Krize v manželství   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články