Obrazovka není uklidňující prostředek

6.3.2023

Obrazovka není uklidňující prostředek Michaela Slussareff ve své knížce Hry, sítě, porno. Nabízí rodičům průvodce džunglí digitálního dětství a puberty. Hovoří obecně o obrazovkách, kam spadají televize, telefony, tablety a počítače. Ani jedno ze zařízení nelze považovat za horší nebo lepší. Potřebujeme se naučit jak nad technologiemi v rukou malých dětí přemýšlet a hodnotit jejich rizika.

Naprostá většina rodičů si přeje znát ideální množství času, který by jejich dítě mělo strávit s obrazovkami, aby nebylo zaostalé a zároveň se nedostalo do závislosti.

Děti do dvou let by neměly obrazovky sledovat

Děti do dvou let by podle mezinárodních doporučení podpořených výzkumy neměly používat jakékoli obrazovky. Jsou k tomu dva důvody děti v tomto věku získávají nejvíc z hodnotné interakce s jinými lidmi. Výjimky sice nenaruší vývoj dítěte, ale neměly by se stávat pravidlem. Podle výzkumů mozek menších dětí (do dvou až dvou a půl let) ještě není schopen informace z obrazovky zpracovat a přenést do reálného světa. Proto nemá smysl učit děti do dvou let skrze média.

U dětí, které v útlém věku tráví během dne delší čas s obrazovkami, je vývoj řečových dovedností pomalejší, a dokonce horší. Právě proto se nedoporučuje dětem do dvou let obrazovky sledovat. Výjimkou jsou videohovory s blízkými a příbuznými, které mohou dítě obohatit stejným způsobem jako reálná konverzace…ty se do času s obrazovkami „nepočítají.

Obsah je pro malé děti zásadní

Pro děti staré dva až čtyři roky je vhodné: trávit s obrazovkami maximálně jednu hodinu denně, čím méně, tím lépe. Neměly by obrazovky používat samy bez dozoru, při jídle a šedesát minut před spaním, aby modré světlo negativně neovlivňovalo délku a kvalitu spánku.

Čas strávený před obrazovkou by měl být vždy vyvážený dostatečnou fyzickou aktivitou. Zároveň je potřeba rozlišovat mezi vzdělávacím a volnočasovým obsahem, hraje prvňáček střílečku, nebo zpívá s videem lidové písničky, nebo hraje hru s matematickými rébusy? Proto pečlivě vybírejte – obsah je pro malé děti zásadní. Opakují vše, co kolem sebe a na obrazovce vidí. Nebojte se pustit stejný program několikrát.

Rychlé střihy a vizuální efekty jsou pro děti škodlivé. Mozek se rychle přestimuluje a upadají do útlumu, nebo silného emočního vypětí. Nadměrná smyslová stimulace v raném věku, může mít dlouhodobé negativní důsledky pro neurologický vývoj, zejména pro pozornost a paměť.

Každá technologie by se s malým dítětem měla používat jako kniha, sedíme vedle sebe, předčítáme, zastavujeme se podle potřeby, ukazujeme na obrázky, odpovídáme na otázky dítěte, poskytujeme vlastní názor.

Telka ani tablet nejsou uklidňující prostředky. Tabletu se anglicky přezdívá digital pacifier – digitální dudlík. Pokaždé, když dítěti v nepohodě nabízíme tablet, podprahově mu sdělujeme, že nuda nebo nepohoda je něco neakceptovatelného a že momenty o samotě lze jen těžko překlenout. Přitom nudy není potřeba se bát, otevírá prostor ke kreativitě, fantazii a nápadům. Regulace vlastních emocí je důležitou dovedností, kterou se nenaučíme jinak, než v náročných situacích.

Obsah médií, ale i způsoby jejich používání by měly odrážet charakter, zájmy a potřeby konkrétního dítěte. Zvlášť u dětí s poruchou autistického spektra nebo s poruchou pozornosti bychom měli digitální technologie používat velice uvážlivě. Vybírejte kvalitní obsah. Buďte kreativní, hledejte kvalitní pořady a aplikace, které děti nějak rozvíjejí nebo podporují jejich kreativitu. Dívejte se a hrajte společně. Čas s obrazovkou by neměl být čas o samotě. Je to dobrý způsob, jak zjistit, co děti baví. Povídejte si u videí a pohádek. Otázkami a dovysvětlováním docílíte toho, že se dítě soustředí na ten „dobrý obsah“

Sami buďte vzorem. Ukažte svému dítěti, jak odložit obrazovky a soustředit se na společný rodinný čas.

Michaela Slussareff: Hry, sítě porno. Rodičovský průvodce džunglí digitálního dětství a puberty. Jan Melvil Publishing 2022.

Autor: Slussareff, Michaela  |  Štítky: děti, růst, výchova, zdraví  
Sekce: Rodina s dětmi   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články