Kdo je nejlepším přítelem

25.7.2022

Kdo je nejlepším přítelem Švédská odbornice v oblasti lidských zdrojů, která se specializuje na komunikaci, ve své knize Naslouchat je umění odkrývá jak účinně a pozitivně komunikovat. Její podněty jsou cenné i pro život v manželství a v rodině, a tak přinášíme malou ochutnávku.

„V mládí jsem si myslela, že být ve vztahu znamená vzdát se své individuální svobody proto, aby člověk mohl žít v páru. Nebylo divu, že jsem po několika letech cítila, že nevím, kdo jsem a kam se poděly mé sny. Postupně jsem pochopila, jak je důležité být sami sobě nejlepšími přáteli a být k sobě vlídní,“ píše Annika.

Měli bychom pečovat taky o sebe

Uvádí přirovnání s kyslíkovými maskami v letadle. Během bezpečnostní procedury se cestující dozvídají, že pokud by v kabině došlo k poklesu tlaku, vypadnou kyslíkové masky. A vysloveně se zdůrazňuje, že každý si má nejprve nasadit svou masku, než pomůže druhému. Snadno zapomeneme na vlastní potřeby, když se snažíme pomoci druhým, ale jaký užitek můžeme přinést, pokud jsme sami na konci svých sil? Je důležité, abychom se k sobě nechovali ošklivě. Měli bychom se o sebe starat a vysloveně sami sebe milovat. Bude pro nás mnohem snazší chovat se pozitivně i k ostatním. Pokud vám to nejde, představte si, že se máte rádi proto, abyste byli k ostatním ještě vlídnější.

Mít soucit s ostatními je stejně důležité jako mít soucit se sebou

Pokud nesoudíme sami sebe, nedělá nám takové potíže nesoudit ostatní. Lidé smíření sami se sebou obvykle vykazují větší míru tolerance vůči svým bližním. Buďte k sobě laskaví a nezabředávejte do negativních představ o sobě. Vaše myšlenky mají vliv na to, co k sobě cítíte. Pokud se rozhodnete myslet pozitivně, budete k sobě vlídnější a v návaznosti na to budete milejší i k ostatním. Mít soucit s ostatními je důležité a stejně důležité je mít soucit se sebou.

Co bys řekl svému nejlepšímu příteli, kdyby udělal tutéž chybu?

Nesuďte se, snažte se mít pochopení. Přijměte, co se stalo. Mluvte na sebe vlídným a láskyplným tónem. Mějte se sebou soucit a dopřejte si, co potřebujete. Soucit s vlastní osobou z nás nedělá slabochy, naopak tím získáme možnost stát se tou nejlepší verzí sama sebe. Chyby dělají všichni a všichni si zaslouží druhou šanci. 

Manželé si mohou položit otázku: Stávám se díky svému partnerovi, partnerce lepší verzí sebe sama?

Naše činy a pocity ovlivňují naše okolí. Stejně jako naše očekávání. Očekáváte, že vám lidé budou naslouchat? Tak to pravděpodobně dělat budou.  Čekáte, že vás nikdo nevyslechne? Nejspíš  se nemýlíte… Když svému protějšku důvěřujeme a otevřeně mu nasloucháme, můžeme se naučit něco nového o sobě i o druhých. Zvyšuje se naše tolerance vůči odlišnostem i naše schopnost vnímat nové nápady. Nepříjemná a těžká situace nastává, když si nenasloucháme nebo svůj protějšek odsuzujeme. Pokud se vzájemně respektujeme a máme pochopení pro odlišnosti, prohlubuje se tolerance a jsme si vzájemně bližší.

Nasloucháme-li svému vnitřnímu hlasu, dokážeme odhalit svůj celkový potenciál. Jsme k sobě upřímní a snáze děláme správná rozhodnutí. Musíme o sebe pečovat, být k sobě laskaví a mít se rádi. Není to egoismus, je to moudré.

Annika Telléus: Naslouchat je umění. Jak účinně a pozitivně komunikovat. Portál.

 

Autor: Telléus, Annika  |  Štítky: láska v manželství, odpuštění, přátelství, svoboda  
Sekce: Povzbuzení   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články