Jak poznat pravou lásku

27.10.2021

Jak poznat pravou lásku Miluje mě opravdu? Myslí to se mnou vážně? Můžu mu/jí důvěřovat? Říká mi pravdu? Jak to poznám? Hledat odpověď na tyto otázky pomáhá Jean-Benoit Casterman, kněz, který doprovází mladé lidi při přípravě na manželství, ve své knize Láska, která za to stojí.

Pravá a celistvá láska má tři póly​ – milostnou touhu, duchovní soulad a laskavost. 

Milostná touha

Milostná touha je magnetem lásky, její přitažlivou silou. Je to nadšení způsobené půvabem a osobností, které nás přitahují. (Některé důvody nám však unikají.) Přitažlivost se nám vnucuje jako něco silnějšího, než jsme my sami. Stále na svou milovanou/ svého milovaného myslíme. Nemůžeme strávit jediný den, aniž bychom od ní/něj neměli nějaké zprávy nebo aniž bychom ji/ho neviděli.

Aby tato přitažlivost získala seriózní a pevné základy, měla by se opírat o pádné důvody. Půvab totiž uvadne. Ptej se: Proč ji/ho miluji? Mám důvod k tomu, abych se k ní/němu připoutal/a? A čeho si na mně cení on/ona? Milujeme jen to, co obdivujeme. Ale je to, co obdivuješ u své/ho milovaného, pevné a trvalé?

Otázky

Co když mi stojí pořád za zády?

Je tak nějak normální, když je někdo do někoho blázen. Pokud to ovšem vyústí do obtěžování, je to znakem majetnické a chorobné lásky.

Co když mi velmi sebejistě vyznává svou lásku?

Pokud si je sám sebou až příliš jistý, možná tě svádí, nebo si připadá jako úspěšný dobyvatel, anebo je hodně naivní. Jistě existuje i láska na první pohled, která může být vážná nebo počátkem velké lásky, ale pozorně ji zkoumej,

Co když je příliš ostýchavý/ ostýchavá?

Zrnko ostýchavosti k zamilování patří. Naopak přílišná ostýchavost může být projevem nedostatku sebejistoty. Jedině člověk, který věří sám sobě, může vytvořit vztah založený na vzájemné důvěře.

Duchovní soulad

Tajemstvím velké lásky je duchovní soulad neboli harmonie. Ti, kdo se doopravdy milují, sdílejí spolu své zájmy, tajemství, hodnoty a také své starosti, aniž by ukrývali své slabiny. Jednají tak s důvěrou, že budou přijati takoví, jací jsou. To jediné zajistí soulad a duchovní jednotu, aby se stali jedním srdcem a jednou duší – z TY a vznikne MY. Bez toho to není skutečná láska. 

Abyste se poznali a sladili:

  • Měli byste rozvíjet dialog, trávit čas společně, dělit se o své myšlenky, svůj pohled na svět, na život, na lásku… na manželství.
  • Sdílejte společné aktivity. Právě v terénu a v akci člověk odhalí své schopnosti, chování a slabosti, třeba během dlouhé horské túry. Jak reaguje? Jak se chová k ostatním? Opravdu chceš, aby s tebou takhle jednal/a po celý život?
  • Přidejte humor a fantazii, které vám okoření život a napomohou k důvěře a duševnímu klidu. Láska a humor jsou „příbuzní“.

Sdílejte svůj duchovní život a duchovní hodnoty, jak nejvíc to jde. Je to ta nejjistější záruka čistého a hlubokého přátelství.

Otázky

Opravdu mě miluješ?

Ano, pokud…

– se nespokojíš s mým vzhledem a povrchním vystupováním;
– chceš porozumět mému nitru, mým citům a mému přesvědčení;
– se mnou sdílíš, co ti leží na srdci, své hodnoty a ideály;
– mi nezastíráš své slabiny, limity, problémy;
– se mnou rád/a diskutuješ, pracuješ, trávíš čas nebo odpočíváš.
 

A co když spolu málo mluvíme?

To je špatné znamení. Svědčí to o nedostatku komunikace, zájmu nebo společných hodnot. Co kromě společného jídla a jedné postele můžete ještě sdílet? Pokud nic dalšího, je to důkaz povrchní lásky, která je založená jen na citech, a není tedy pevná.

Máme sdílet všechny své pocity?

Jen pomalu! Nepouštějte se do nasládlé přecitlivělosti patřící do snů: „Myslím jen na tebe. Nedá mi to spát, mé srdce touží jenom po tobě!“ Ani to nepřehánějte s vychvalováním! Spokojte se s naznačením svých citů: „Chybíš mi.“ Mluvte spolu především o tom, čím žijete, a o společných zájmech. Pomůže vám to vzájemně se poznat a nechat vaši lásku dozrát, aby byla dospělá a jasnozřivá. Pokud jste od sebe vzdálení, často spolu komunikujte: telefonem nebo přes internet. Je to nezbytné k tomu, abyste váš vztah udržovali. Skvělé může být také dopisování, abyste si utřídili své myšlenky a pocity.

Laskavost

Láska se vyznačuje laskavostí, která se projevuje úctou, shovívavostí, něhou a odpuštěním,

Úcta dokazuje, že jsi cenný/cenná a posvátný/posvátná pro svou přítelkyni/ svého přítele, která/ý ti ponechá volnost, aniž by tě omezoval/a nebo tě využíval/a.

Dobré znamení: čistota. „Na to, abych se s tebou jen vyspal/a, tě moc miluji.“ Počkat na úplné sjednocení až do svatby je jedním z nejkrásnějších důkazů lásky a budoucí věrnosti. Rozumná žena to pochopí.

Špatné znamení: pokud na tebe tvá přítelkyně /tvůj přítel tlačí, pokud ti vnucuje svou touhu nebo pokud tě omezuje svou žárlivostí, výhrůžkami nebo vydíráním: „Zakazuji ti, abys…“ „Jestli mě miluješ, musíš přistoupit na to, že… jinak…“ Dokazuje to, že tě doopravdy nemiluje.

Shovívavost a něha. Láska chce být vyjádřena tisíci způsoby, za všech okolností a s ohledem na citlivost milované osoby. Někteří to nazývají „jazykem lásky“. Lásku je možné vyjádřit zejména pěti způsoby: laskavými slovy nebo projeveným oceněním druhého, chvílemi pozornosti, laskavými doteky, skutky služby a dárky.

Odpuštění překonává utrpěnou urážku. Jelikož má každý svou osobnost a své limity, jsou zranění a konflikty mezi partnery nevyhnutelné. Odpuštění je nezbytným lékem a uzdravením společného života. Zatrpklost je naopak jedem a známkou nelásky.

Milovat znamená chtít pro druhého to nejlepší. Znamená to být šťastný, když druhého činíme šťastným. Znamená to sdílet radost, která se tak zdesateronásobí. Znamená to nést společně starosti, které se tak stanou lehčími.

Více se dočtete v knize Jeana-Benoita Castermana: Láska, která za to stojí, vydalo nakladatelství Paulínky 2016.

Autor: Casterman, Jean-Benoit  |  Štítky: hodnoty, láska, odpuštění, otázky, úcta  
Sekce: Čas známosti | Úcta | Láska   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články