Zkušenosti manželských společenství

19.7.2018

Zkušenosti manželských společenství Výsledky dotazníkové akce, která si kladla za cíl shromáždit zkušenosti a potřeby manželských společenství, stojí za pozornost. Dotazník vyplnilo šestnáct společenství, což představuje reprezentativní vzorek. Nejstarší společenství vzniklo v roce 1987 a nejmladší v roce 2015. Pět společenství trvá víc než dvacet let, sedm má zkušenost deseti až dvacetiletou a čtyři společenství jsou začínající, scházejí se dva až čtyři roky.

Jak společenství vznikají

Manželské společenství většinou zakládají dva až tři iniciativní páry, které mají zkušenost se společenstvím, nebo touhu po něm. Někdy se přerodí ze společenství mládežnického, nebo snoubeneckého. Impulz může vzejít i od kněze. Pojítkem bývá nejčastěji farnost, místo bydliště, spiritualita, ale i věk dětí. Společenství zakládají většinou rodiny s malými dětmi.

Kdo je tvoří

Ideální počet členů se nedá stanovit obecně, záleží na různých okolnostech. Z průzkumu vyplynulo, že manželská společenství tvoří od čtyř do osmi párů. Nejběžnější počet je pět až šest párů. Dvě společenství byla atypická. Počet dětí ve společenství se v daném vzorku proměňoval od deseti do třiadvaceti.

O svoji zkušenost se podělila jak společenství starších manželů mezi 40 až 60 lety, tak společenství mladých rodin věkově mezi 30 až 40 lety. Tomu odpovídá i věk dětí dospívajících až dospělých anebo malých od půl roku do deseti let.

Společenství většinou navštěvují oba manželé (13x ano a 3x ne). Někdy na duchovní program přichází pouze věřící partner a nevěřící se účastní výletů a jiných společenských aktivit. Kněží se setkání manželského společenství většinou neúčastní pravidelně, pouze někdy na pozvání.

Dvanáct ze šestnácti společenství je v současnosti uzavřených a čtyři jsou otevřená novým členům. Na začátku byla všechna otevřená, prošlo jimi víc párů, některé odešly, jiné přišly. V určité chvíli bylo potřeba řešit, zda zůstat otevřeným společenstvím, s tím, že se případně rozdělí, anebo zda společenství už nebude další členy přijímat.

Kdy a kde se setkávají

Většina manželských společenství má stanovený pevný den v týdnu, ale intervaly bývají různé:

  • jednou za měsíc se setkává osm společenství
  • jednou za tři týdny tři
  • jednou za dva týdny se schází sedm společenství
  • jsou i společenství, kde se termín hledá podle služeb tatínků pokaždé jinak, někdy kolísají mezi dvěma a třemi týdny, nebo naopak mezi třemi týdny a měsícem.

Většinou se manželská společenství scházejí v domácnostech 11x, ale jsou i společenství, která využívají prostory fary či kostela. Záleží na místních podmínkách. Někde udělali zkušenost, že v domácnostech byla hojnější účast a osobnější sdílení.

Aby se pokaždé nemuselo řešit, u koho bude setkání příště, zavedli v jednom společenství  pravidelné střídání rodin. Velmi se to osvědčuje a domluvit výjimku je jednodušší a ne tak časté. Pro usnadnění komunikace někde vyhužívají vlastní emailovou konferenci. 

Kromě večerních setkání dospělých probíhají nejrůznější neformální setkání s dětmi i bez dětí. Souhrnný přehled o programu setkání, bohatý výčet osvědčených akcí stejně jako přehled obtíží, které společenství překonávají jnajdete v samostatných článcích.

PS: Pokud máte manželské společenství, a chcete přispět svojí zkušeností, zveme i nadále k vyplnění dotazníku: https://docs.google.com/forms/d/15-wlJtQ5Ck-5a1PrtNrNcMmJSB76y0MhZQnJ_8uI470/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link.

Tipy na osvědčené akce, nebo popis aktivity můžete poslat třeba prostřednictvím kontaktního formuláře.

Štítky: manželé, společenství, povzbuzení, zkušenosti  
Sekce: Manželská společenství | Jak začít   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články