Strom roste za cenu popraskané kůry

4.1.2021

Strom roste za cenu popraskané kůry V životě nikdy nedosáhneme trvalého a neměnného stavu uspokojení, úlevy, dobrého pocitu psychické i fyzické vyrovnanosti a stoprocentně splněných přání. Jaro našeho života narušují občasná zimní období, která přinášejí zdánlivé odumírání či smrt. Správný růst počítá s tím, že se čas od času objeví větší či menší spletence událostí, které otřesou naším zajetým pořádkem.

 

Krize nejrůznějšího druhu jsou neodmyslitelným prvkem každého lidského života. Jakoby s sebou přinášely závan zimy. Stavějí nás před nárok začít uvažovat jinak a před nutnost se rozhodovat.

Život je umění volit

Většinou krize prožíváme jako situace ohrožení. Najednou se něco změnilo a už to není jako dřív. Nedokážeme se v tom vyznat, vzchopit se. Náhle přišla nemoc a připoutala nás na lůžko, připravila nás o radost z práce, z aktivní činnosti, z pomoci druhým. Nečekaně odešel milovaný člověk a zanechal po sobě prázdnotu, smutek a bolestnou samotu… Obecné vysvětlení pojmu krize zní: těžká, svízelná, nebezpečná situace, ale není to celá pravda.

Etymologie slova nás možná překvapí. Řecké slovo krisis znamená hledání, volbu, soud, nesouhlas, rozsudek, výklad, vysvětlení či řešení. Žádný z uvedených významů nemá negativní náboj, žádný nepoukazuje na bezvýchodnou situaci, stagnaci, smrtelnou nehybnost tváří v tvář nelehké zkušenosti. Slovo krisis předpokládá aktivitu, která se projevuje odvážným hledáním, promýšlením, řešením a nakonec rozhodováním.

Velikou pravdu vyjadřuje rčení, že život je umění volit – a to nejen v obyčejných věcech, jako v kolik hodin vstát, co si dát k snídani nebo kdy udělat to či ono. Život je umění správně se rozhodovat v klíčových krizových obdobích. Psychologové Holmes a Rahe a později de Meus sledovali korelaci mezi prožitím určitých životních událostí a následným vznikem či rozvojem onemocnění. Vznikl tak seznam životních situací, které představují velkou zátěž. Každá událost má přiřazenou kvantifikovatelnou „váhu“, vyjádřenou počtem bodů. Mezi silně stresujícími událostmi najdeme překvapivě i pozitivní prožitky jako je svatba (50), těhotenství (72) nebo narození dítěte (56).

Růst je riziko, které si žádá úsilí

Zkušenost krize není v první řadě věcí situace, která nastala. Veškeré břemeno spočívá v našem postoji vůči tomu, co přišlo. Krize poukazuje na nějaký důležitý, rozhodující bod v našem životě – a postoj, jaký vůči ní zaujmeme, rozhodne o tom, zda se nakonec ukáže jako negativní, či pozitivní. Ocitáme-li se v situaci krize, jsme nuceni hledat, řešit a nakonec vyhodnotit a volit. Může z toho plynout dobro, či zlo, podle toho, jak se zachováme.

Hledání a rozhodování tváří v tvář situaci zkoušky zůstává naším úkolem. Nikdo nás v tom nemůže zastoupit. Druzí nám mohou pomoci, ale nemohou převzít zodpovědnost za naše postoje, protože tu jde o náš růst. Růst je zákonem a smyslem života. Život, který by se uzavřel před zkušeností růstu, by odporoval své podstatě. Růst je riziko, které si žádá oběti a úsilí. Tak to vyjadřuje i prastaré přísloví, když říká, že strom roste za cenu popraskané kůry. Bolest, zdánlivé ztráty a odumírání jsou ve skutečnosti procesem růstu a zrání.

Jerzy Zieliński: Krize očima víry.

Autor: Zieliński Jerzy  |  Štítky: krize v manželství, růst, zkouška  
Sekce: Krize v manželství   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články