Jsem „hodným“ partnerem ?

24.9.2020

Jsem „hodným“ partnerem ? V mnoha manželstvích se zdá, že jeden z manželů je výrazněji sobecký, nezodpovědný, uzavřený do sebe nebo panovačný. Ten druhý je vnímán jako mučedník a lidé si říkají, jak jen dokáže snášet život s tak problémovým člověkem. Díky tomu je pro „hodného“ partnera často těžké stanovit si přiměřené hranice.

 
 
Má to řadu důvodů:
  • Za prvé, trpící partner se může víc zaměřovat na problémy svého protějšku než na své vlastní. Čím zjevnější chyby to jsou, tím víc budou přátelé a známí mluvit o partnerových nedostatcích než o těch jeho. Jeden můj známý byl zničený, když ho opustila manželka. Trvalo mu však léta, než nakonec pochopil, že ji k odchodu dovedla jeho vlastní snaha se všem líbit. Všichni jeho přátelé neustále kritizovali jeho ženu za to, že od něho odešla. On ale potřeboval slyšet: „Určitě to bylo sobecké, ale ty jsi vůči ní nejednal přímo, choval ses pasivně a skrýval jsi před ní své pocity.“
  • Za druhé, „hodný“ partner se často cítí ve vztahu bezmocně. Snaží se lépe a více milovat, ale problém přetrvává. Protože být „hodný“ obvykle znamená projevovat zájem a soucit, nemá tak přístup k ostatním užitečným nástrojům, jako je pravdomluvnost, upřímnost, meze a důsledky.
  • Za třetí, „hodný“ partner může vůči svému protějšku snadno zaujmout morálně nadřazený postoj. Protože jeho podíl na problému nemusí být tak zjevný, může si říkat: „Tak destruktivně jako on/ona se já chovat nedokážu.“ To je nebezpečný přístup. Vzhledem k naší hříšné přirozenosti jsme všichni schopni téměř všeho. Kdykoli se zaměřujeme na svou dobrotu, odvracíme své srdce od toho, jak sami potřebujeme lásku a odpuštění.

Uplatňování hranic vůči sobě samému je v manželství významným vyrovnávacím faktorem, který udržuje partnery ve vzájemném vztahu, místo aby jeden byl v podřízené a druhý v nadřazené pozici. Když sami sobě stanovíte meze, vytváříte ovzduší, v němž váš partner může získat svobodu rozhodovat se a růst. Nemůžete přimět svého partnera růst, můžete mu však usnadnit prožívat lásku a meze, které potřebuje.

Henry Cloud, John Townsend: Hranice v manželství. Proč je důležité pro růst manželství vytyčit meze a stanovit důsledky? Návrat domů. 

 

Autoři: Cloud, Henry, Townsend, John  |  Štítky: hranice, komunikace, láska, růst  
Sekce: Krize v manželství | Čas známosti   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články