Proč chceme mít svatbu v kostele

1.5.2019

Proč chceme mít svatbu v kostele Ještě si dobře pamatujeme časy, kdy snoubenci museli nejprve uzavřít civilní sňatek před zástupcem státu a pak teprve mohli slavit svatbu v katolickém kostele. V současnosti je v naší zemi církevní obřad platný i před státem. A tak stojí za zamyšlení, jaké důvody přivádějí mladé lidi, aby si svůj svatební slib dali v kostele?

Manželská smlouva v kostele se uzavírá před církví a před Bohem, a tak je potřeba si vyjasnit, že svatba v kostele není dostupná komukoliv, viz podmínky svatby v kosteleHlavním předpokladem je, aby alespoň jeden ze snoubenců byl pokřtěný a tedy měl vztah k Bohu a k církvi.

Za připomenutí stojí i to, že všechny přirozené důvody pro vstup do manželství platí i pro svatbu uzavíranou před Bohem. K nim se pak připojují ještě důvody v rovině náboženské a duchovní.

 

Obřad v kostele má větší váhu i hloubku

Někteří snoubenci uvádějí, že je to hezká tradice v jejich rodině. Prostředí kostela, slavnostní a delší obřad jim připadá krásnější a důstojnější. Má pro ně větší váhu i hloubku. Vnímají, že katolická církev pohlíží na manželství s velikou úctou a vážností.

Manželský slib, kterým se snoubenci sobě odevzdávají a přijímají se, je pro ně závažnější. Má hlubší rozměr. Dává jiný vhled do manželství. Doufají, že celoživotní nerozlučitelnost přinese jejich manželství větší pevnost.

 

Svatba před Bohem je vyjádřením víry

Kostel je místem, kde se věřící lidé setkávají, aby Boha chválili, aby mu děkovali a prosili ho o pomoc. Někdy je svatba v kostele důležitá pro jednoho z partnerů. Ten druhý ho přijímá s jeho vírou a bere na vědomí jeho závazek vychovávat děti ve víře.

Pro páry, které žijí z víry, je to jediná představa o svatbě. Manželství je pro ně společnou cestou za Bohem, a tak je logické, že ji chtějí začít s ním.

Snoubenci prohlašují, že pro ně je v kostele Bůh přítomný zvláštním způsobem. Chtějí ho pozvat do svého manželství. Manželský slib a celý svatební obřad pro ně má duchovní rozměr. Tak jako se Kristus stal člověkem pro druhé, manželé se stávají člověkem pro svého milého, svoji milou. Kristův kříž jim připomíná, že  růst v lásce taky bolí.

Chtějí přijmout zvláštní milost – svátost manželství. Ta není spojena pouze s okamžikem svatby, manželé z ní mohou čerpat každý den. Uvádějí, že manželství uzavřené v kostele je pro ně posilou a oporou: „Nebudeme sami. V naší slabosti se můžeme opřít o Boží pomoc.“

Mnozí věnují péči výběru textů z Bible, které se čtou při svatebním obřadu. Je znát, když je to čtení, které daný pár oslovuje. 

Všichni se shodují na tom, že stojí o Boží požehnání pro svůj vztah.

(jš)

Štítky: svatba - církevní, manželský slib, víra  
Sekce: Formální náležitosti | Svatba   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články