PLODNOST LÁSKA VĚRNOST JEDNOTA ÚCTA

Podmínky svatby v kostele

12.7.2018

Podmínky svatby v kostele Uzavření sňatku v kostele, před církví a před Bohem, není jen krásným obřadem, ale i křesťanskou svátostí. Zároveň jde o úkon, který má právní dopady a je vázán právními přepisy, proto je nutné splnit několik podmínek.

  • Nejdůležitější podmínkou je, aby alespoň jeden ze snoubenců byl platně pokřtěným katolíkem.
  • Oba musí být svobodní. Církevní sňatek může uzavřít podruhé pouze vdovec nebo vdova. Výjimku tvoří ti, jejichž manželství bylo podle církevního práva neplatné.
  • Předpokladem je osobní víra a rozhodnutí obou snoubenců uzavřít nerozlučný sňatek a zároveň ochota přijmout a vychovávat děti, včetně výchovy ve víře. Jestliže je jeden ze snoubenců pokřtěný mimo katolickou církev, nebo není pokřtěný vůbec, bude potřeba zažádat na biskupství o tzv. dispens, tj. o dovolení uzavřít manželství s nekatolíkem. (S tím pomůže oddávající kněz).
  • Poslední podmínkou je absolvování přípravy na manželství, protože se jedná o závažné rozhodnutí na celý život. Příprava sestává vždy z několika setkání, při kterých jsou postupně probírány věroučné otázky i specificky manželská témata. Je třeba počítat s dostatečným časem. Za přípravu je odpovědný oddávající kněz. Je možné také využít nabídky kurzů přípravy na manželství. Před zahájením takového programu, není potřeba mít vyřízené všechny formální náležitosti. Je vhodné, když se snoubenci začnou připravovat třeba i rok dopředu, zvlášť pokud mají v plánu svatbu v letních či podzimních měsících. Během letních prázdnin jsou možnosti přípravy velmi omezené. 

Štítky: kurzy společné, manželství, manželství - platnost, manželství - příprava, souhlas manželský  
Sekce: Svatba | Příprava na manželství   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články