První hranice musíme dát sobě

5.10.2020

První hranice musíme dát sobě Hranice v manželství neznamenají totéž jako hranice pro vašeho partnera. Nejde totiž o to, jak změnit či napravit partnera, případně ho k něčemu přimět. Hovoří se o tom, jak vnést do vztahu hranice, které poskytnou kontext, v němž oba manželé budou moci růst.

Vůbec první hranice v manželství musíme obvykle stanovit sobě samým. Odepřeme si určitou svobodu říkat a dělat všechno, co chceme, abychom dosáhli vyššího cíle.

Otázka viny není důležitá

Mnozí partneři užívají pojmu hranic ve snaze „přimět“ svůj protějšek, aby se změnil. Místo „manželského“ problému vidí „jeho“ či „její“ problém. Obviňování manžela či manželky vede k přílišnému zjednodušení, které často nic neřeší. Otázka viny není důležitá, máme se snažit vzniklý problém vyřešit.

„Nevinný“ partner potřebuje uvidět, jakou úlohu, ať aktivní či pasivní v celém problému hraje. Může to být nějaký podvědomý postoj nebo emoce, které podporují trvání problému.

Jsme zodpovědní za polovinu manželství a za celou svou duši

Důležitým aspektem stanovení hranic vůči nám samým je převzetí svého života do vlastnictví. Je třeba, abychom přijali zodpovědnost za své srdce, lásku, čas a nadání. Když sami sobě nestanovíme hranice a místo toho se zaměřujeme jen na to, jak stanovit hranice vůči těm, kteří je podle našeho názoru velice potřebují, omezujeme tím svůj vlastní duchovní růst. Dejme tomu, že váš partner je zlostný, nezodpovědný, nedbalý a sebestředný a vy na něj reagujete tím, že se uzavřete před jeho hněvem, popuzuje vás jeho nezodpovědnost, kvůli jeho nedbalosti zanedbáváte své vlastní povinnosti a kvůli jeho sebestřednosti se sami stáváte sebestřednými.

Hranice vůči nám samým jsou mnohem závažnější otázkou, než hranice v našem manželství. Zatímco za růst svého manželství jsme zodpovědní jen částečně, za rozvoj své duše jsme před Bohem zodpovědní naplno. Jsme zodpovědní za svou polovinu manželství a za celou svou duši. Hranice vůči nám samým jsou mezi námi a Bohem.

Henry Cloud, John TownsendHranice. Kde jsou zdravé meze ve vztazích a v osobním životě.  Návrat domů.

Autoři: Cloud, Henry, Townsend, John  |  Štítky: identita, hranice, láska v manželství, obtíže v manželství, růst  
Sekce: Příprava na manželství | Krize v manželství   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články