Mužský a ženský princip

15.10.2020

Mužský a ženský princip Je to urputná diskuse a díky nekritické podpoře řady sdělovacích prostředků se stále silnější zdají ti, kdo negují jakýkoli rozdíl mezi "rodem" mužským a ženským.

Rozdílné zájmy

Byly pozorovány a natáčeny novorozené děti, ještě neovlivněné žádnou "kulturou". Dostaly dva odlišné vizuální podněty: smějící se tvář ženy a maňáska, který se hýbal a houpal ze strany na stranu. Oči zkoumaných dětí pak byly analyzovány psychology. Z výzkumu vyplynulo, že zatímco chlapci dávali většinou přednost pohybujícímu se maňáskovi, děvčata okouzlila smějící se tvář ženy. Vědci došli k tomuto závěru: "Je mimo jakoukoli pochybnost, že rozdíly v zájmech chlapců a děvčat jsou biologicky podmíněné!"

Jiný výzkum, který se zajímal o 37 různých kultur, zjistil, že od Němců až k Pygmejům, od obyvatel Tchajwanu až k Eskymákům, v každé kultuře se ženy zajímají o sociální postavení svého budoucího manžela. Naproti tomu muži jsou daleko více přitahováni tělem a fyzickým vzhledem budoucí manželky.

Odlišné zbraně

Chlapci jsou více orientováni na strategii moci, děvčata na strategii vztahů. Ženy si pamatují mnohem víc než muži. Pokud negativně ohodnotíme fyzický vzhled nějaké dívky, bude o tom přemýšlet daleko víc než chlapec. Jestliže je pokořena dívka, mohou být důsledky daleko hlubší a smutek může trvat déle. Ženy nezapomínají – archivují.

Ženy jsou schopné větší empatie. Pokud se dítě zraní při fotbale, chlapci očekávají, že zraněný půjde stranou, aby se mohlo pokračovat ve hře. Děvčata naopak hned přestanou hrát a obklopí zraněného. Je to důkaz toho, že jsou ženy více zaměřené na "péči o druhé".

Být ženou znamená bránit se více jazykem, způsobem ne vždy průhledným. Francouzský vypravěč Abel Hermant (1862–1950) říkával: "Muži jsou začátečníci ve lžích, zatímco ženy je zvládají mistrně!" Jiní říkají stejnou věc, když tvrdí, že ženy jsou umělkyně v bulimii verbální, která je často horší než bulimie tělesná, více typická pro muže. Ženy mají lepší vztah k verbální komunikaci. Mužů, kteří koktají, je dvanáctkrát více než žen. Ženy mají připravenu rychlou odpověď, bezprostřední, častokrát jízlivou, pohrdlivou, rýpavou, uštěpačnou. Ženy zabíjejí jazykem, muži zbraněmi. Oba způsoby jsou stejně odsouzeníhodné!

Být ženou znamená mít více přesvědčovacích schopností než muž. Není to pro nic za nic, vždyť platí přísloví: "Muži vytvářejí zákony, ženy vytvářejí mravy."

Ženy jsou tajemnější

Být ženou znamená pracovat více pravou hemisférou mozku, která koordinuje intuici a cítění. Levá hemisféra mozku, kterou používají především muži, koordinuje naopak racionální myšlení a matematické schopnosti. Proto někteří říkají, že u ženy je všechno srdce, dokonce i hlava!

Být ženou znamená podléhat občas povrchnímu okouzlení. Je potvrzeným faktem, že ženy jsou magnetizovány výlohami, trhy, velkými obchody (jeden anglický výzkum ukazuje, že ženy mají doma v průměru sedmnáct párů bot, muži se spokojí se sedmi páry).

Být ženou znamená víc se kontrolovat. Muži mají tendenci vrhat se do adrenalinových situací, plných dobrodružství a rizika. Již odmalička, jakmile jsou chlapci schopní udělat pár kroků, strkají prsty do elektrických zásuvek, snaží se balancovat na míči, skáčou na posteli i z postele dolů... Je více mužů než žen, kteří hledají nové zkušenosti.

Končíme posledním rozdílem: být ženou znamená být mnohem tajemnější, mnohem "složitější" než muž, více introvertní. Možná proto děvčata milují selfíčka víc než chlapci. Tato charakteristika ženského pohlaví zasáhla samotného Sigmunda Freuda (1856–1939), zakladatele psychoanalýzy, takže jednoho dne musel kapitulovat: "Velká otázka, na kterou jsem během třiceti let výzkumu ženské duše nedokázal odpovědět, je toto: Co vlastně žena chce?"

Pino Pellegrino, přeložil Petr Zelinka. S laskavým svolením převzato ze Salesiánského magazínu 2016/3.

Autoři: Pellegrino, Pino, Zelinka, Petr  |  Štítky: obtíže v manželství, poznávání, rozdílnost muže a ženy  
Sekce: Krize v manželství | Jednota | Čas známosti   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články