Bible a morálka o manželství 1

8.3.2010

97. „Nezcizoložíš” (Ex 20,14; Dt 5,18). Původní přikázání sledovalo hlavně společenský cíl: zajistit stabilitu rodiny i širší rodové pospolitosti. To je cíl, který, aniž je snad třeba to upřesňovat, neztratil nic ze své aktuálnosti a naléhavosti. I v tomto případě Ježíš rozšiřuje dosah zákazu, a to až k vyloučení veškeré, i činem neprojevené, žádostivosti, směřující k manželské nevěře, a k prohlášení mojžíšského příkazu o rozluce za neúčinný (Mt 5,27-32).

99. Vyjádření povinnosti negativním způsobem (vyvarovat se, zříci se, nedělat) jistě nevyčerpává celou etickou oblast týkající se manželů. Morální horizont, otevřený příslušným přikázáním, se vyjadřuje mimo jiné v pojmech osobní odpovědnosti, která je vzájemná, soudržná. Každý z manželů má např. brát vážně povinnost neustálého obnovování vlastního počátečního závazku; oba mají mít na zřeteli psychiku druhého, jeho rytmus, jeho záliby, jeho duchovní cestu (1 Petr 3,1-2.7), pěstovat vzájemný respekt, praktikovat sebepodřizující lásku jednoho vůči druhému (Ef 5,21-22.28.33), řešit spory či názorové rozdíly, rozvíjet harmonické vztahy. Manželský pár jako takový má brát na sebe odpovědné závazky týkající se rodičovství, přínosu pro společnost a také duchovního působení na okolí. Obřad slavení křesťanského manželství totiž ve své podstatě zahrnuje dynamický plán, který není nikdy jednou provždy splněný: stávat se stále víc svátostným svazkem, který dosvědčuje a symbolizuje - uprostřed světa, v němž jsou vztahy často prchavé nebo povrchní - stálost, nezvratnost a plodnost závazku lásky Boží vůči lidstvu, lásky Krista vůči církvi. Je pochopitelné, že církev, ve svém závazku nekompromisní věrnosti Slovu, vždycky vyzvědala velikost dvojice muže a ženy, jak v její základní důstojnosti „Božího obrazu“ (stvoření), tak i v jejím poutu vzájemného závazku před Bohem a spolu s ním (smlouva). Tím, že stále a neochvějně poukazuje na důležitost a svatost manželství, církev nejenže obžalovává morální uvolněnost, ale také neúnavně a horlivě obhajuje plný smysl skutečnosti manželství, a jedná tak podle Božího plánu.


Papežská biblická komise, Bible a morálka, biblické kořeny křesťanského jednání. Kostelní Vydří, 2010. Zveřejněno s laskavým svolením Karmelitánského nakladatelství.

Štítky: bible, Boží obraz, dokumenty - církevní, manželství, morálka  
Sekce: Manželství a Bible | Další dokumenty církve   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články