Manželství je dobrou zprávou pro mentální zdraví ...

7.11.2016

Manželství je dobrou zprávou pro mentální zdraví ... ... ale rozchod a rozvod mají negativní vliv. Podle mezinárodního výzkumu provedeného v patnácti zemích a mezi 34 493 lidmi je manželství pozitivní pro mentální zdraví mužů i žen. Důsledkem života v manželství je snížené riziko onemocnění většinou mentálních poruch jako je deprese, stres a užívání návykových látek.

Naopak, manželství, které skončí rozchodem, rozvodem nebo ovdověním souvisí s podstatným zvýšením rizika mentálních zdravotních poruch u obou pohlaví; obzvláště užívání návykových látek u žen a depresí u mužů.

Rozsáhlá studie vedená klinickou psycholožkou dr. Kate Scottovou z Univerzity Otago ve Wellingtonu je založena na průzkumech řady rozvojových a rozvinutých zemí provedených Světovou zdravotnickou organizací (WHO), odborem Světové mentální zdraví (WMH), v minulém desetiletí. Tato první světová studie byla nedávno publikována v časopisu Psychological Medicine ve Spojeném království.

“Existuje řada mezinárodních výzkumů o vlivu manželství na mentální zdraví mužů a žen přičemž tato oblast je značně kontroverzní vzhledem k vlivu genderové politiky,” říká dr. Scottová

„V čem je však tento výzkum jedinečný a robustnější, je velikost vzorku, množství zúčastněných zemí a skutečnost, že máme data nejen o depresi, která byla už často zkoumána v minulosti, ale také o stresu a užívání návykových látek. Navíc jsme mohli sledovat, co se děje s mentálním zdravím v manželství ve srovnání s nemanželským vztahem a s manželstvím, které skončilo.“

To umožňuje mnohem lepší zasazení do kontextu rozdílů pohlaví ve vztahu mezi manželským stavem a mentálním zdravím, než bylo možné dříve, a také mnohem sofistikovanější a podrobnější závěry,“ říká dr. Scottová.

„Jedním z nejdůležitějších zjištění je skutečnost, že v nedávných letech se tvrdilo, že s hlediska mentálního zdraví je manželství lepší pro muže než pro ženy. Naše studie s tímto názorem nesouhlasí. My jsme zjistili, že ve srovnání s těmi, kteří nikdy do manželství nevstoupili je manželství dobré pro muže i ženy, pokud se týká poruch mentálního zdraví.“

Tato studie však zjistila, že v prvním manželství podléhají muži depresi méně než ženy. Výzkum naznačuje, že to může souviset s tradičními rolemi pohlaví v domácnosti. Dr. Scottová tvrdí, že významné rozdíly v rolích pohlaví v domácnosti mohou ovlivnit mentální zdravotní problémy vdaných žen.

Jiné studie založené na průzkumech WMH ukázaly, že během času se role pohlaví staly méně tradičními; na příklad tím, jak ženy více pracují a mají lepší vzdělání, vykazují jejich deprese pokles.

Jiný rozdíl mezi pohlavími, který výzkum ukázal, je ten, že manželství snižuje riziko poruch z užívání návykových látek spíše u žen než u mužů. Dr. Scottová říká, že to lze vysvětlit skutečností, že ženy obyčejně primárně pečují o malé děti. Řada mezinárodních výzkumů ukázala, že spotřeba alkoholu u žen prudce klesá po jejich otěhotnění, a tato zdrženlivost často pokračuje i při počáteční péči o dítě.

Naproti tomu nový výzkum Univerzity Otago ve Wellingtonu ukazuje, že skončení manželství může zvýšit riziko mentálních zdravotních problémů. Dřívější manželství (které skončilo rozchodem, rozvodem nebo ovdověním) souvisí se zvýšeným rizikem všech poruch mentálního zdraví u mužů i žen; obzvláště s depresemi u mužů a užíváním návykových látek (drog a alkoholu) u žen.

„Náš výzkum poukazuje na to, že manželský vztah je v mnohém prospěšný pro mentální zdraví mužů a žen a že při úzkosti a rozvratu ve spojitosti s končícím manželstvím mohou být lidé náchylní ke vzniku mentálních poruch.”

Tuto studii financovalo na Novém Zélandu Ministerstvo zdravotnictví, Rada pro zdravotní výzkum a Poradní výbor pro alkoholismus a byla prováděna ve spolupráci s WHO, Harvardskou univerzitou a řadou dalších mezinárodních organizací.

Kontakt pro další informace:
Dr Kate Scott
Department  of Psychological Medicine
University of Otago,  Wellington
Tel.  64 6 379 7805 (pouze v úterý), 64 4 385 5999  linka 6584
Email kate.scott@otago.ac.nz
Web http://www.uow.otago.ac.nz/

 

Anglickou originální tiskovou zprávu Univerzity  Otago ze stránky http://www.otago.ac.nz/news/news/otago006366.html přeložil Otto Musil.

Autor: Scott, Kate  |  Štítky: rozvod, manželství, studie, výzkum, zdraví  
Sekce: Krize v manželství   |   Tisk   |   Poslat článek známému