Vysvědčení je za dveřmi

27.6.2023

Vysvědčení je za dveřmi Blíží se čas vysvědčení, který každoročně přináší radost i smutek do řady rodin. Dobré známky by ale neměly mít tak velkou důležitost a horší známky zase nejsou důvodem k panice a k odsouzení, jak ukazuje naše zamyšlení.

Téma škola

Rodinný život jako celek se může stát někdy dost bouřlivým díky rušivému elementu, kterým je škola. Podle Bruna Bettelheima je úspěch ve škole, takzvaný prospěch, vážnou příčinou rozepří mezi rodiči a dětmi. Odráží se to i ve statistikách Linky bezpečí. Z celkového počtu asi 100 případů za rok týkajících se vysvědčení, bylo 30 v pololetí a 70 na konci školního roku. Témata týkající se školy každoročně s blížícím se vysvědčením rostou, během ledna a června tvoří asi 11 % z celkového počtu hovorů. Z dlouhodobého hlediska ale počet hovorů týkajících se vysvědčení v absolutních číslech klesá. Pozitivní zprávou je, že se problematika hodnocení dětí ve škole nevyhrocuje pouze v den vysvědčení, ale čím dál častěji se promítá do oblasti rodinných vztahů a řeší se v průběhu celého školního roku. To svědčí o zájmu rodičů o děti.  

Škola je první skutečnou samostatnou zkušeností dětí, která má pro jejich budoucí život podstatný význam. Dítě vychází z centra citových vztahů a pozornosti, které se k němu sbíhaly z různých stran od rodičů, prarodičů, strýčků a tetiček. Teď musí samo pouze za pomoci svých sil získat uznání a přátelství spolužáků, pozornost učitelů. Jeho práce je „hodnocena“. V souvislosti se všemi těmito skutečnostmi si vytváří úctu k sobě samému.

Děti jsou častokrát raněny poznáním, že rodiče zajímá víc jejich prospěch, než ony samé. Alespoň tak to děti vnímají. Pro mnohé z nich je škola bojem, z něhož se jim ne vždy podaří vyjít vítězně. Když přijdou domů, potřebují cítit, že mají v rodičích cenné spojence. Děti rodičů, kteří se zajímají o školní aktivity, mají podle některých výzkumů ve škole lepší výsledky než ty, jejichž rodiče zájem neprojevují.

Rodina by měla dítě „držet“. „Je pravda, že když se dítě vrací spokojeně ze školy, protože získalo hezkou známku, otec a matka mu dají najevo, jak je to těší. A tak je to správné. Ale jestliže se dítěti dostane uznání v případě, kdy je již samo se sebou spokojené, a odsouzení, když je už samo nespokojené, snadno nabývá dojmu, že rodiče jsou podobní kamarádům, kteří jsou zde jen tehdy, daří-li se mu dobře, ale opustí ho ve chvíli, kdy to nejvíc potřebuje?“ říká Bruno Bettelheim. 

Zajímá mě, co děláš

Není snadné se odpoutat od představy, že za známky dítěte jako rodič odpovídám, že jsou to i moje známky. Přesto ho musíme nechat, aby samo osobně přijalo odpovědnost, která mu přísluší jak ve vztahu k učitelům, tak při učení. Děti musí neustále cítit, že na ně rodiče myslí: „Zajímá mě, co děláš, a leží mi to na srdci.“ Ale zároveň by měly převzít odpovědnost – škola je především „jejich věc“.

Propadnutí z matematiky může být velmi účinné, pokud představuje opravdovou zkušenost. Napovídá dítěti něco o vlastním sebehodnocení a ukazuje, že se musí víc snažit.

Škola by neměla být primárně považována za instituci určenou k vyučování nebo za kolbiště, na kterém se zápasí o vítězství. „Pokud má škola nějakou funkci,“ píše Marcello Bernardi, „pak má především dát dítěti možnost naučit se slušně žít mezi druhými, respektovat je a chápat. Úkol školy vyučovat je až druhořadý.“

Kdyby rodiče i děti vnímali školu stejně a považovali ji za místo, kde je možné potkat přátele a kamarády, kde je možné být a dělat věci společně, kde je možné zažít něco, co by doma možné nebylo a kde člověk může uspokojit všechnu svou zvědavost a případně se něco naučit, velká část nepříjemností by zmizela. Nevím, jak by se to líbilo dnešním učitelům, ale pravdou je, že víc než všechny vědomosti, které se mi moji učitelé pokoušeli předat, si dnes pamatuji to, jací byli. A na stará vysvědčení padá prach... Ta letošní, která děti ať už s radostí, nebo s třesením přinesou domů, čeká stejný osud. Přitom bychom měli mít na paměti, že na konci života se nebude počítat, kolik jedniček jsme přinesli ze školy, ale kolik lásky jsme dali druhým, když ji potřebovali.

(jš)

Linka bezpečí 116 111 je připravena na nárůst hovorů v souvislosti s  vysvědčením. Primárně je určena dětem a dospívajícím v těžkých životních situacích, provoz je nonstop bezplatný z pevné i mobilní sítě. V provozu je i Rodičovská linka 840 111 234 a Linka vzkaz domů 800 111 113, 724 727 777. Více viz www.linkabezpeci.cz.

Štítky: škola, odpovědnost, těžké situace  
Sekce: Rodina s dětmi   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články