Úcta je víc než jen dobré vychování

9.1.2022

Úcta je víc než jen dobré vychování Naučit děti úctě a respektu je zajímavá a trochu obtížná výzva. Linda a Richard Eyrovi jsou přesvědčeni, že „respekt je základem pro ostatní hodnoty – a zájem o ně často vychází právě z respektu a úcty, které k druhým lidem cítíme. Nejprve se musíme sami k sobě a k druhým tak chovat, než začneme respekt a úctu vyžadovat."

Linda Eyrová píše, že si vystřihla článek, ve kterém se psalo o tehdy pětiletém princi Williamovi, synovi prince Charlese a Lady Diany. Ačkoliv dokázal být tvrdohlavý a nezávislý, choval se vždy velice zdvořile a vychovaně. Jeho rodiče si přáli, aby královská chůva kladla důraz na správnou společenskou etiketu, aby z prince vyrostl „zdvořilý mladý džentlmen.“ Článek přinesla svým dětem, aby si ho přečetly a vysvětlila jim, že si přeje, aby si dávaly větší pozor na své chování a vzájemnou úctu. Zeptala se jich, co si myslí, že slovo úcta vlastně vyjadřuje. „Být zdvořilý,“ „umět se dobře chovat,“ „pomáhat druhým lidem,“ napadalo děti postupně. Starší dcera nakonec našla nejlepší odpověď: „To je sice hezké, když se princ William chová k lidem kolem sebe zdvořile, ale úcta je přece něco víc než jen dobré vychování a správná slovíčka. Úcta znamená, že mi opravdu záleží na tom, jak se druzí cítí.“

Respektujte a sami respekt očekávejte

Vytvořte doma takovou atmosféru, ve které se bude dařit vzájemnému respektu a úctě. Často se chováme ke svým dětem, jako by si zasloužily méně úcty než druzí. Zacházíme s nimi, jako by neměly žádná práva a nezasloužily si žádné vysvětlení. Když po nich něco chceme, a ony se nás ptají proč, odpovíme: "Protože jsem to řekl (a)!“ Naše děti nesmějí udělat chybu, a když je z něčeho podezíráme, předpokládáme automaticky, že se opravdu provinily, pokud se jim nepodaří prokázat, že za nic nemohou.

Tento přístup je třeba zásadně změnit! Představte si, že vaše děti jsou naprosto cizí lidé, a podle toho se k nim chovejte. Neostýchejte se je poprosit a poděkovat jim, když pro vás něco udělají. Pokud po nich něco chcete, požádejte je o to, nenařizujte jim. Žádejte je o radu a o pomoc, respektujte jejich názory.

Chováte-li se ke svým dětem s úctou, můžete očekávat (a dokonce vyžadovat), aby se tak i ony chovaly k vám. Přitom musíte být dostatečně trpěliví a pevní. Neúnavně dětem opakujte, co od nich očekáváte, a nedovolte, aby se chovaly nezdvořile a bezohledně.

Chvalte, chvalte a ještě jednou chvalte

Posilujte zdvořilé a ohleduplné chování tím, že ho oceníte. Všímejte si, kdy se tak vaše děti chovají (nepokládejte to za samozřejmé), a pak je za to chvalte před ostatními a o samotě svou chválu klidně ještě jednou zopakujte. Dejte dětem šanci, aby mohly začít znovu

Tento již několikrát zmiňovaný přístup má právě u této hodnoty snad nejdůležitější místo. Je to velmi dobrý způsob, jak ohleduplně a s respektem změnit chování a napravit chyby. U vás doma se může stát pravidlem (spolu s tím, že budete odmítat bezohledné a nezdvořilé chování), že pokud se něco nepovede, řeknete: „Pojď začít znovu.“ Když vám děti nevhodně odpovědí, zapomenou o něco požádat nebo poděkovat, navrhněte jim: „Zkus to ještě jednou.“ A počkejte, až se zachovají správně. Jednejte tak se všemi dětmi bez ohledu, jak jsou staré.

I vám se může stát, že uděláte chybu, nebo budete nezdvořilí. Nebojte se pak sami prohlásit: „Pojď, zkusíme to ještě jednou,“ a opravit své chování. To bude pro vaše děti možná tou největší školou.

Učte děti vlastním příkladem

Ukažte svým chováním i slovy, že si vážíte práv druhých, pomáháte starším, chováte se ohleduplně k přírodě a staráte se o ni, respektujte vlastnictví druhých. Buďte zdvořilí k ostatním – ale i sami k sobě! Respekt a úcta tvoří základ vlastní sebeúcty. Pokud se děti naučí doma chovat s respektem a úctou, je pravděpodobné, že se jim to bude dařit i jinde.

Konkrétní metody, jak rozvíjet respekt a úctu v předškolním a školním věku a pro dospívající najdeme v knížce manželů Eyrových.

Linda a Richard Eyrovi: Jak naučit děti hodnotám. Portál, 2013.

Štítky: hodnoty, rodiče, úcta, výchova  
Sekce: Rodina s dětmi   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články