Rodina je místem, kde vznikají hodnoty

29.2.2024

Rodina je místem, kde vznikají hodnoty Co skutečně pro své děti chceme? Na tuto otázku si musí odpovědět všichni rodiče. Není to snadné, pomyslíme-li především na to, co pro naše děti chce okolní svět ženoucí se s vytrvalou úporností do egoismu a samoty.

Prvními oběťmi tohoto směřování jsou jako vždy ti nejbezbrannější – děti. Jsou ponechávány po většinu dne samy. Jsou obtloustlé z pojídání pamlsků, většinou nepravidelně a vestoje, protože už není čas ani na poklidné jídlo u společného stolu. Lehko se řekne: „Chtěli bychom pro své děti lepší svět.“ Ale jak? A kde začít?

Odborníci i laici říkají, že „je třeba obnovit hodnoty rodiny“. Salesián Bruno Ferrero upozorňuje na to, že v našem světě se studuje geologie až po zemětřesení a hydrologie po záplavách. Příliš zaměstnaní rodiče začínají vylévat vodu, když už je loď téměř potopená. Poukazuje na inspiraci výchovou podle Dona Boska, která je stimulující, činná, tvořivá, konkrétní a především preventivní.

Rodiče vybavují děti obrannou výzbrojí hodnot

Rodina se musí znovu stát místem, kde vznikají hodnoty a nikoli poddajným konzumentem toho, co nabízí svět. Mnohokrát to znamená rozhodně, kriticky a jasně se vzepřít. Současná společnost své „hodnoty“ vnucuje s vychytralostí a silou, s dusivou a rafinovanou taktikou. Abychom se mohli silnému systému postavit, musíme mít systém ještě silnější. Rodiče musí mít hierarchický, pevný a strukturovaný hodnotový systém. Jenom tak budou schopni děti vybavit skutečnou obrannou i útočnou výzbrojí. S hodnotami to musí být jako s třešněmi, které bereme z košíku – jedna tahá druhou. Základní hodnota, pro kterou se rodina rozhodne, s sebou nevyhnutelně „nese“ další řadu hodnot, až se nakonec vytvoří celý hrozen. Pokud se za základní hodnotu zvolí důstojnost lidské osoby, protože je „Božím“ obrazem, „vytáhne“ s sebou mír, život a také ekologii a ty zase hodnoty nutné k jejich uskutečňování jako svobodu, odpovědnost, solidaritu, spravedlnost, tvořivost, niternost. Jejich přirozeným důsledkem budou konkrétní každodenní postoje – přátelství, dobrota, porozumění, zdvořilost, statečnost, věrnost, důvěra, velkorysost, pracovitost, poctivost, poslušnost, řád, optimismus, trpělivost, vytrvalost, modlitba, rozumnost, stud, vděčnost, zbožnost, úcta, prostota, upřímnost, naděje, střídmost, společenskost, oběť, sport, studium atd.

Hodnoty musí mít jméno a příjmení

Jinak řečeno, musí být nějakým způsobem měřitelné. Rodiče musí jasně říci, co za kterých okolností od dětí očekávají.

Hodnotám je nutno „vyučovat“

Svět velice jasně vyučuje filozofii vítěze, filozofii „všechno hned“, kultu těla, požitkům, jako míře všeho, násilí, soutěživosti, svůdné moci těla a bohatství atd.

Hodnoty se rodí z kontaktu

Dělejte věci spolu. Dítě se přede dveřmi mateřské školy pevně drželo maminky kolem krku a se slzami v očích křičelo: „Nedávej mě tam, maminko, nedávej mě tam. Já chci být s tebou!“ Mělo pravdu. Náš způsob života bohužel vzdaluje děti rodičům, a to právě v tom věku, který je nejdůležitější pro normální získávání rodinných hodnot. Je důležité využít každého možného okamžiku, abychom to mohli dohnat. Proto dělejte věci spolu – od kuchyně přes zahradu až po stavění modelů. Jezte co nejčastěji společně. Hledejte okamžiky ke vzájemnému vyjádření intimity. K lepšímu poznání je každá příležitost dobrá. Dívejte se spolu na některé televizní pořady a komentujte je. Hledejte chvíle klidu, kdy jsou televize, hudba i hlučné hry přerušeny, a můžete číst a přemýšlet.

Děti potřebují vzory

Don Bosco jasně pochopil, že hodnoty jsou abstraktními myšlenkami, zatímco konkrétní vzory okouzlují a přesvědčují. Prvními vzory jsou samozřejmě sami rodiče. Ale nejen oni. Osoby, které rodiče obdivují a ctí se obvykle stanou vzorem i pro děti.

Bruno Ferrero: Šťastní rodiče. Křesťanská výchova podle Dona Boska. Nakladatelství Portál.

Autor: Ferrero, Bruno  |  Štítky: hodnoty, rodina, výchova  
Sekce: Rodina s dětmi | Hodnoty   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články