Rodina je nejbezpečnějším trenažerem

10.5.2021

Rodina je nejbezpečnějším trenažerem „Domov a rodina jsou nejbezpečnějším trenažerem pro všechny dovednosti, kterých můžeme v životě dosáhnout,“ je přesvědčený Jan Zajíček, předseda Rodinného svazu. Jeho zamyšlení na téma Rodina není jenom slovo, zvou k oslavě Mezinárodního dne rodiny 15. května, který je podpořený Týdnem pro rodinu.

Celý seriál na téma Rodina není jenom slovo tvoří šest zamyšlení nad jednotlivými písmeny. Písmena evokují důležité charakteristiky: Respekt, Obdiv, Domov, Individualitu, Náruč a Akceptaci.

Respekt – to je to, co rodina dnes postrádá. Nikoho až tak moc nezajímá, přitom nabízí obrovské hodnoty. Rodina je místo, kde život začíná a láska nikdy nekončí. Dovednost vytvořit takový prostor se vytrácí. Rodina je nejlepším místem pro růst po všech stránkách, je to prostor bezpečí. V současnosti je přehlížená, zanedbávaná… 

Obdiv – k tomu všemu, co rodina prožívá a jak zajišťuje své členy. Miminko je závislé na lásce mámy a táty, na něžnosti svých sourozenců … odměňuje všechny svým úsměvem. Moc obdivu potřebují máma a táta, kteří se vydávají v každodenním úsilí, aby po mnoha letech byl na konci člověk suverénní, samostatný, svébytný, svobodný, schopný. Děti se učí tím, co vidí, a tak se jedná o investici vratnou. Podle slov prof. Matějčka plody svého rodičovství uvidíme na svých vnucích.

Domov – je naprosto jedinečné a výjimečné místo na zemi. Vytvářejí ho ti, kteří v něm žijí. Bydlet můžeme kdekoliv, ale domov vznikne tam, kde je nám spolu hezky, kde se můžeme spolu radovat, plakat, prožívat věci intimní i společenské, nemá druhou alternativu a náhradu. Dospělé děti se mohou vrátit, když potřebují dobít energii… Doma jsme kdykoliv vítaní.

Individualita – pokud rodina dobře funguje, pak vychová individualitu, osobnost. Člověka, který ví, co chce. Ví jaké jsou jeho silné stránky, jaké jsou jeho slabé stránky. Je zdravě sebevědomý. Dokáže být zdravě sebekritický. Bohužel ne vždy se podaří vychovat takovou individualitu. Máme možnost vychovat osobnost anebo oběť, obojí začíná na písmenko O. Osobnost je člověk, který je schopen se postarat o sebe i o druhé, vytvářet vztahy, nést hodnoty. Kdežto oběť je buď agresivní a snaží se něco urvat pro sebe anebo je nezdravě nesebevědomá a tudíž je snadno manipulovatelná a zneužitelná…

Náruč – rodina je taková náruč – je to společenství, kde v ideálním stavu máme k sobě blízko. Náručí říkám: nemusí se mi líbit všechno, co děláš, ale já tě mám blízko svého srdce a chci, abys to věděl, abys to cítil, abys to se mnou prožil. Náruč se dneska nenosí a je to škoda. Všichni toužíme být milovaní, jsme bytosti vztahové. Nebojme se svým objetím a náručí vyjadřovat blízkost. Nestyďme se, protože pokud k sobě patříme, stud by tam neměl mít místo. Stud znamená, že máme mezi sebou nějakou překážku…

Akceptace – posledním písmenkem ve slově rodina je písmenko A – evokuje akceptaci, přijetí v různosti, nehodnocení.  Akceptace je velmi důležitá věc, kterou je v rodině potřeba zažít. Já tě přijímám takového, jaký jsi, bez hodnocení, s tvými silnými i slabými stránkami. Miluji tě takového, jakým jsi a ty si můžeš dovolit být svobodný ve své jinakosti, protože jsi to ty. Jestliže jsem takhle přijatý, nebojím se otevřít svoji náruč. Jestliže jsem takhle milován, prožívám domov a blízkost, může ze mě, byť mám nějaké komplikace, vyrůst osobnost.

Vidíte, jak jsou všechny ty skutečnosti vzájemně provázané, ale je potřeba, aby v rodině byli lidé, kteří spolu navzájem aktivně prožívají blízkost, vzájemný respekt, obdiv a náruč. Jestliže se tohle podaří, pak budete obdivovat plody svého rodičovství na svých vnucích.

Jan Zajíček: Rodina není jenom slovo. Viz youtube kanál Rodinného svazu ČR.

Štítky: bezpečí, přijetí, rodina, růst  
Sekce: Rodina s dětmi | Povzbuzení   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články