Manželství je víc než kus papíru

10.2.2022

Manželství je víc než kus papíru Myšlenka uspořádat v týdnu kolem svátku sv. Valentina velkou kampaň, která by nejen manželským párům, ale i celé společnosti připomněla, že manželství je vzácnou hodnotou a je třeba o něj pečovat, se zrodila v roce 1996 ve Velké Británii. Zakladatel a zároveň ředitel Národního týdne manželství – Richard Kane – prý byl ohlasem velmi překvapen. V současné době kampaň probíhá v dalších osmnácti zemích světa.

Česká republika se k iniciativě připojila v roce 2007. Národní týden manželství je zastřešující iniciativou pro nejrůznější celostátní i místní aktivity, které připomínají, že manželství není jen kus papíru. Nemusí být bezbarvé a nudné a nikdy není pozdě na to, udělat něco zajímavého. Motem letošního ročníku jsou: Ztráty a nálezy? Akce jsou každoročně zveřejňovány na stránkách www.tydenmanzelstvi.cz. Tradičně mezi nimi nechybí ani Pouť ke sv. Valentinu.

Pouť na Vyšehradě

K založení valentinské poutní tradice na Vyšehradě byl opravdu mimořádný důvod. Na podzim roku 2002 při prohlídce starého depozitáře kapitulního chrámu sv. Petra a Pavla byly nalezeny čtyři barokní monstrancové relikviáře. Patrně pocházejí z původní barokní výzdoby kostela. Do Čech je z Itálie s velkou pravděpodobností přivezl Karel IV. Relikviáře byly nepoškozené, jen trochu poznamenané neodbornými opravami. Při jejich restaurování se přišlo na to, že jeden z nich ukrývá cenný poklad – skoro celou lopatkovou kost sv. Valentina. Na lopatce byla totiž restaurátory objevena tzv. autentika, to je malý proužek se jménem světce. Podle odborníků je vyšehradský ostatek asi největším z těch, které se dostaly za hranice Itálie. Vyšehradská kapitula se rozhodla navázat na barokní tradici, a tak se od roku 2003 v bazilice sv. Petra a Pavla okolo svátku sv. Valentina pořádá poutní bohoslužba. Při ní jsou vystavovány ostatky světce, jehož památku si zatím připomínali víc v zahraničí.

Sv. Valentin

Svatý Valentin podle legendy podporoval mladé dvojice, které chtěly založit rodinu, a vyzýval mladé muže, aby neopouštěli své ženy a neodcházeli do války. Mučednickou smrt si vysloužil také tím, že odmítl klanět se pohanským bohům. Byl popraven 14. února 269. Někdy bývá ztotožňován s biskupem v Terni, významným misionářem. Na jeho přímluvu docházelo k nevysvětlitelným uzdravením. Za Aureliova pronásledování byl uvězněn a mučen. Byl sťat tajně pravděpodobně roku 268. Uvádí se, že oba muži byli pohřbeni u cesty Via Flaminia vedoucí z Říma. Podle křesťanské tradice je Svatý Valentin patronem zasnoubených dvojic, šťastného sňatku, lásky, zamilovaných, mladých lidí, ale i výrobců pohlednic a blahopřání.

Od roku 2009 je pouť ke sv. Valentinu spojená s duchovní obnovou pro zamilované. Letos opět proběhne v sobotu 12. února od 10 do 15 hodin a je potřeba se na ni přihlásit. Páry bude doprovázet Mons. Aleš Opatrný, ThD., kanovník vyšehradský. Poutní mši svatou od půl čtvrté bude celebrovat P. Michal Němeček, děkan Vyšehradské kapituly. Bližší informace najdete na internetových stránkách Arcibiskupství pražského.

Dnes je Valentin spíš synonymem romantiky, ale i ta se musí ve vztahu pěstovat, stejně jako přátelství, komunikace, odpuštění a radost. A tak, ať už se do manželství teprve chystáte, anebo už jste svoji, nebojte se zkusit ve valentinském týdnu zvláštním způsobem investovat do svého vztahu, který si to určitě zaslouží. (jš)

Štítky: duchovní obnova, láska v manželství, manželství, sv. Valentin, Vyšehrad  
Sekce: Láska | Povzbuzení | Čas známosti   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články