Láska pod drobnohledem vědy

3.6.2024

Láska pod drobnohledem vědy Psycholog John Gottman spolu s Robertem Levensonem založili malou laboratoř, která vypadala jako maličká garsoniéra. Zkoumali tam postupně novomanželské páry. Cílem bylo zjistit, jestli je možné předpovědět, kdo se rozvede a kdo zůstane v manželství, šťastném či nešťastném. A co je podstatou dobře fungujících vztahů.

Po deseti letech analyzování údajů získaných v „laboratoři lásky“ se pravda o manželství a rozvodu dala odvodit z jednoho souboru proměnných: Byly dvojice během rozhovoru pozitivní, nebo negativní? Partneři buď zdůrazňovali to dobré, co spolu prožili, a zlehčovali to špatné, nebo zdůrazňovali špatné aspekty a zlehčovali ty dobré. Buď vyzdvihovali kladné rysy svého partnera a zlehčovali jeho protivné vlastnosti, nebo zdůrazňovali partnerovy záporné vlastnosti a přehlíželi jeho dobré rysy.

Pro spokojené manželství je důležité vidět ve svém vztahu tyto vlastnosti a rysy:
  • Zalíbení, náklonnost, obdiv: Dvojice vyjadřuje pozitivní city (vřelost, humor, náklonnost), zdůrazňují dobu, kde se měli dobře, skládají si vzájemně lichotky.
  • Společenství versus samostatnost: Dvojice zdůrazňuje schopnost dobré vzájemné komunikace, klade důraz na svou jednotu a soudržnost. Slova „my“, „nás“, nebo „naše“ používají častěji než „já“, „mně“, „moje“. Nehovoří o sobě jako o samostatných jednotkách.
  • Sdílnost versus uzavřenost: O vzpomínkách na společnou minulost hovoří dvojice živě a zřetelně, není to obecně neurčitý hovor, při němž si nedokážou vybavit podrobnosti. O svém vztahu hovoří pozitivně a energicky, jejich vzpomínkám nechybí nadšení a energie. Při hovoru se nechovají neosobně a zdrženlivě, sdělují o sobě důvěrné informace.
  • Váží si zápasů: Lidé ve vztahu budují společný život naplněný hodnotami, smyslem a významem. Pokud si „váží svých zápasů“, projevují hrdost nad tím, že přežili obtížné doby; v souvislosti s obtížnými časy neprojevují beznaděj. Nekladou si otázku, jestli mají zůstat právě s tímto partnerem, ale zdůrazňují svou vzájemnou oddanost. Mluví spolu o sdílených hodnotách, cílech a životní filozofii. Záměrně si vytvořili společný cit pro smysl a význam. Ve svém vztahu záměrně vytvářejí tradice usnadňující emoční spojení.

Pokud dvojice během rozhovoru vůči sobě projevuje negativní postoje, ať už slovně, výrazem tváře, nebo řečí těla (cynismus, sarkasmus, obracení očí v sloup), znamená to, že partneři přešli do negativního režimu. Je to téměř neklamná známka toho, že vztah časem zeslábne. Pokud partneři vyjádří zklamání ze svého vztahu a rozčarování, že manželství není takové, jaké si představovali, pokud v nich vztah vyvolává sklíčenost, beznaděj a hořkost, manželství pravděpodobně skončí rozvodem.

Negativní a politováníhodné události jsou ve vztahu nevyhnutelné. Příznivou známkou je to, když partneři pozitivně interpretují negativní události a partnerův charakter, a to, že v duchu kladou důraz na pozitiva a nepřikládají význam negativům. Celkový vnímaný negativní postoj rychle naruší celý vztah. Proto záleží na tom, jaká slova zvolíme. Záleží na tónu našeho hlasu. Záleží dokonce na tom, jak se tváříme. Každý z nás někdy něco pokazí, někdy komunikujeme nevhodně. Pokud se to stane, musíme to napravit.

Podněty k tomu, jak prohloubit partnerství najdeme v knize Johna a Julie Gottmanových a Douga a Rachel Abramsových: Rande na osm způsobů. Nakladatelství Portál.

Autoři: Abrams, Doug, Abrams, Rachel, Gottman, John M., Gottman, Julie  |  Štítky: komunikace, partnerský vztah, rozvod, výzkum  
Sekce: Povzbuzení   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články