Inspirace ze Starého zákona

12.5.2016

Inspirace ze Starého zákona Na svatebních oznámeních se často objevují citace ze Starého zákona. V naší sbírce svatebních oznámení jsem jich našla celkem reprezentativní vzorek. Posílám je dál jako inspiraci pro přání nová, ale i pro potěšení a povzbuzení na manželské cestě.

Dvě základní myšlenky najdeme hned v první knize Mojžíšově:

 • Není dobře člověku samotnému. Gen 2,18
 • Toto je kost z mých kostí a tělo z mého těla! Ať muženou se nazývá, vždyť z muže vzata jest… Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem. Gen 2,23-24

Mezi biblickými knihami v počtu citací s přehledem vítězí sbírka židovských svatebních písní – Šalamounova Píseň písní:

 • Jak jsi krásná, přítelkyně moje, oči tvé jsou holubice. Jak jsi krásný, milý můj, jsi líbezný! Píseň písní 1,15-16
 • Jako růže mezi trním je má nejmilejší mezi dívkami. Jako jabloň ve stromoví lesním je můj milý mezi mládenci.“ Píseň písní 2,2-3
 • Hlas mého milého! Hle, právě přichází, hory přeskakuje, přenáší se přes pahorky. Gazele se podobá můj milý nebo kolouškovi. Hle, právě stojí za naší zídkou, nahlíží do oken, dívá se mřížovím. Můj milý se ozval, řekl mi: „Vstaň, má přítelkyně, krásko má, a pojď! Hle, zima pominula, lijavce přešly, jsou tytam. Po zemi se objevují květy, nadešel čas prořezávat révu, hlas hrdličky je slyšet v naší zemi. Fíkovník nasadil první plody, voní kvítky vinné révy. Vstaň, má přítelkyně, krásko má, a pojď! Píseň písní 2,8-13
 • Holubičko moje v rozsedlinách skály, v úkrytu nad strží, dopřej mi zahlédnout tvou tvář, dovol mi hlas tvůj slyšet. Jak lahodný je tvůj hlas! Jak půvabnou máš tvář! „Lišky nám schytejte, lištičky malé, plenící vinice, vinice naše, když kvetou!“ Můj milý je můj a já jsem jeho, on pase v liliích. Než zavane den a stíny dají se v běh, přiběhni, milý můj, podoben gazele či kolouškovi na Béterských horách. Píseň písní 2,14-17
 • Jak jsi krásná, přítelkyně moje, jak jsi krásná, oči tvé jsou holubice pod závojem, vlasy tvé jsou jako stáda koz, které se hrnou z hory Gileádu. Zuby tvé jsou jako stádo ovcí před střiháním, jež z brodiště vystupují, a každá z nich vrhne po dvou, žádná z nich neplodná nezůstane. Jako karmínová šňůrka jsou tvé rty, ústa tvá půvabu plná. Jak rozpuklé granátové jablko jsou tvoje skráně pod závojem. Píseň písní 4,1-3
 • Polož si mě na srdce jako pečeť, jako pečeť na své rámě. Vždyť silná jako smrt je láska… Píseň písní 8,6

Také kniha Žalmů se stala zdrojem několika citátů:

 • Blaze člověku, jenž sílu hledá v tobě, těm, kteří se vydávají na pouť. Když Dolinou balzámovníků se ubírají, učiní ji prameništěm, včasný déšť ji halí požehnáním. Ž 84,6–7
 • Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý. Žalm 119
 • Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo bdí strážný. Ž 127,1
 • Setkají se milosrdenství a věrnost, spravedlnost s pokojem si dají políbení. Hospodin dopřeje dobrých časů, svou úrodu vydá naše země. Ž 85

Kniha Kazatel je známá hlavně zvoláním "marnost nad marnost", ale ve čtvrté kapitole má pěkné místo vztahující se k manželství:

 • Také leží-li dva pospolu, je jim teplo; jak se však má zahřát jeden? Kazatel 4,11
 • Ano trojnásobný provázek nesnadně se přetrhne. Kazatel 4,12

Kniha Tobiáš je celá krásným příběhem a inspirací pro manžele, proto není divu, že se citace objevují na svatebních oznámeních:

 • Bůh Izraele vás spoj, a buď s vámi ten, který se smiloval nade dvěma jedináčky. Tob 7,15
 • Až se k němu obrátíte celým svým srdcem a celou svou duší a budete před ním jednat podle pravdy, tehdy se obrátí k vám a nebude skrývat před vámi svou tvář. Tob 13,6

Prorok Jeremiáš také inspiroval snoubence k výběru:

 • Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti. Jer 29,11
 • Dám jim jedno srdce a jednu cestu k životu. Jer 32

A na závěr ještě dvě myšlenky z knihy Přísloví:

 • Svěř Hospodinu své počínání a tvé plány budou zajištěny. Přísloví 16,3
 • „… člověk uvažuje v srdci o své cestě a jeho kroky vede Hospodin… Přísloví 16,9

                 

(jš)

Citace byly převzaty přímo ze svatebních oznámení, jak si je snoubenci vybrali z překladu, který je oslovil.

 

Štítky: bible, láska v manželství, svatba  
Sekce: Svatební rituály | Povzbuzení | Příprava na manželství   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články