Desatero slov k životu

23.9.2021

Desatero slov k životu Nová skripta pro společenství rodin vycházejí z rozjímání svatého otce Františka nad desaterem. Obsahují materiál pro deset setkání od září do června a kopírují školní rok, ale lze je použít podle zvyklostí společenství.

Podkladem pro materiály se staly katecheze, které věnoval papež František Desateru Božích přikázání. Katecheze pronesl v době od června 2018 do listopadu 2018. Skripta vydalo Centrum pro rodinný život Olomouc.

Téma je zpracováno do deseti setkání, která nekopírují pořadí přikázání: 

1. setkání: Desatero slov k životu podle Smlouvy. Jak porozumět Desateru.

2. setkání: Nebudeš mít jiné bohy mimo mne (Neuctívej jiné bohy).

3. setkání: Nevezmeš jména Božího nadarmo (Nezneužívej Boží jméno).

4. setkání: Pomni, abys den sváteční světil (Zasvěť jeden den v týdnu Bohu).

5. setkání: Cti otce svého a matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi.

6. setkání: Nezabiješ (Nebudeš vraždit).

7. setkání: Nesesmilníš (Měj v úctě lásku mezi mužem a ženou).

8. setkání: Nepokradeš (Nezcizuj majetek druhých lidí).

9. setkání: Nepromluvíš křivého svědectví (Nemluv o jiných lidech nepravdivě).

10. setkání: Nepožádáš manželky bližního svého, ani statku jeho (Měj v úctě lásku mezi mužem a ženou, nezcizuj majetek druhých).

 

Texty jsou volně ke stažení zde s laskavým svolením Arcidiecézního centra pro rodinný život v Olomouci. 

Autor: František - papež  |  Štítky: desatero, společenství, život  
Sekce: Programy   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články