Síla zvyku

17.10.2022

Síla zvyku Podle průzkumu pořádaného časopisem Reader´s Digest většina z nás usuzuje, že lhát je někdy lepší než mluvit pravdu. Někdy si to ani neuvědomujeme. Od přirozenosti máme sklon od druhých vyžadovat pravdivost, zatímco sami si pravdu trochu upravíme. Gary Chapman ve své knize Sedm podob lásky vyzdvihuje upřímnost jako nejdůležitější vlastnost milujícího člověka.

Chceme-li se stát skutečně milujícími lidmi, musíme přestat lhát a začít mluvit pravdu. I malé lži ničí vztahy. Pokaždé, když se dopustíme nepoctivosti, vytváříme bariéru mezi sebou a lidmi, s nimiž bychom rádi budovali vztah. Upřímnost se netýká jen toho, co říkáme, ale především toho, kdo jsme.

Sledování porno stránek vztahům škodí

Derrick jednou před svou snoubenkou Kelly se smíchem popisoval, jak se díval na pornografická videa. Pak se zarazil, když si všiml, že se Kelly tváří zděšeně. Vůbec ho nenapadlo, že by jí mohlo vadit, podívá-li se občas na porno. Kelly mu toho dne ale dala zcela jasně najevo, že jí to opravdu vadí, a že pokud si ji chce vzít, bude se muset porna zcela vzdát. Derrick jí to slíbil – a myslel svůj slib naprosto vážně. Nicméně několik měsíců po svatbě objevil několik pornografických stránek na internetu. Zpočátku se na ně jen sem tam podíval, když Kelly nebyla doma; brzy si ale začal plánovat, že u pornostránek stráví delší čas, kdykoli bude Kelly někde pryč. Než si toho stačil všimnout, stal se na pornografii závislým.

Jednoho večera se nechal pornostránkami pohltit natolik, že nepostřehl návrat své ženy. Všiml si jí až v okamžiku, když zaslechl, jak ve dveřích pláče. Pak měli nepříjemný rozhovor, který trval dlouho do noci. Na konci rozhovoru Derrick znovu slíbil, že se vzdá pornografie.

Nedokázal však bez ní být dlouho. Naučil se skrývat to, co dělal. Někdy zalhal, že musí zůstat déle v práci, jindy zase tvrdil, že musí z domova odpovědět na „důležité“ e-maily. Kelly ale tušila, ci za tím asi je. Když Derrick zapíral, trápilo ji jeho lhaní snad ještě víc než samotná pornografie. Začali dokonce mluvit o rozvodu. Derrick pak byl několik měsíců ve styku s manželským poradcem. Nakonec si svůj problém přiznal a začal se skutečné závislosti na pornografii zbavovat. Trvalo však léta, než mu Kelly zase začala věřit.

Být poctivý je osvobozující

Láska či její nedostatek souvisí s našimi návyky. Lhaní je obzvlášť návykové. Jedna lež vede ke druhé, jak se snažíme zamaskovat svůj klam. Proto si snadno navykneme nevidět nepoctivost ve svém vlastním životě. Jako poradce, se Gary Chapman setkal s lidmi, kteří se tak zamotali do svých podvodů, že uvěřili vlastním lžím.

George Bernard Shaw kdysi poznamenal: „Lhář není trestán tím, že mu nikdo nevěří, ale tím, že on sám nemůže nikomu věřit.“ Jedním ze skrytých nebezpečí návykového lhaní je právě toto: Čím méně věrohodní jsme my sami, tím méně věrohodní nám připadají všichni ostatní. Návykové lhaní ničí vztahy víc, než bychom si dokázali představit.

Drobné nepoctivosti a zamlčování vyvolávají zášť a povzbuzují k dalšímu lhaní. Jeden muž řekl: „Jsem rád, když mi manželka říká, co cítí. Trápilo by mě, kdybych ji viděl jen tak sedět a civět do prázdna.“ Stane-li se láska naším životním stylem, ani jeden z manželů nedopustí, aby se v něm hromadila zášť. Láska říká: „Možná to nevnímám správně, ale cítím to a to… Nenajdeme nějaký lepší způsob?“ Láska nevznáší nároky, ale hledá cestu, na níž by oba partneři měli pocit, že jsou respektováni. Dobrou zprávou je, že návyková je i pravdomluvnost. Pokud vědomě v každodenním životě pěstujeme poctivost, tím lépe se cítíme. Být poctivý je osvobozující.

Gary Chapman: Sedm podob lásky. Nakladatelství Návrat domů.

Autor: Chapman, Gary  |  Štítky: lež, porno, pravda, upřímnost  
Sekce: Čas známosti | Krize v manželství   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články