Rozvod – zdánlivě snazší řešení

1.3.2018

Rozvod – zdánlivě snazší řešení Církev učí, že manželství je nerozlučitelné. Ježíšovy učedníky to zarazilo. „Jestliže to je mezi mužem a ženou takové, pak je lépe se neženit," reptali (srov. Mt 19,3-10). Ale Bůh a církev hlásají to, co je pro nás nejlepší. Rozvod je nesmírně stresující záležitostí, která ve většině případů vede k dalším nešťastným vztahům a k samotě. Rozvod má navíc trvalé a zničující účinky na děti.

Moji rodiče, mí dva sourozenci i já jsme rozvodem trpěli. Nám dětem chyběl táta, jako někdo, kdo se odlišuje od strýčků, které jsme vídali o víkendu. Chyběl nám otec jako opora naší matky. Stres z táhnoucího se nepříjemného rozvodového řízení, z práce a z výchovy tří dětí, na kterou zůstala sama, byl pro naši matku velkým břemenem. Zvládla to jen díky neuvěřitelnému odhodlání, které živila nevyčerpatelnou nadějí. Přísahala jsem si, že se nikdy nedopustím stejné chyby jako moji rodiče, a pak, po letech jsem se ocitla v podobně smutné situaci. S manželem jsme se rozešli s tím, že se manžel přestěhoval do pronajatého bytu, ale o víkendech se vracel domů, aby viděl děti. Cítila jsem se napjatá, zmatená a zahořklá.

Díky Bohu jsme se s manželem tím vším probojovali a cítíme se za naše manželství být nesmírně vděční a jsme v něm spokojenější než kdykoli předtím. To je podle výzkumu běžnou zkušeností párů, které zůstanou navzdory vážným problémům spolu: „osmdesát šest procent lidí, kteří byli koncem osmdesátých let dvacátého století nešťastně ženatí či vdané a v manželství vytrvali, uvedli, když byli po pěti letech dotázaní, že jsou šťastnější. Skutečně: tři pětiny původně nešťastných manželských párů hodnotily své manželství buď jako „velmi šťastné", nebo „celkem šťastné". Když v manželství dojde k překonání krize, je zde vysoká pravděpodobnost, že se výrazně zlepší. Bolest se může nakonec stát velkým ziskem. Mnohé páry to však nikdy nepoznají.

Muži a ženy se často rozvádějí proto, že nesnesou, aby byli porovnáváni se svými vlastními nedostatky; musí ze vztahu odejít, aby si mohli ponechat svoji image nedotčenou. Pak musí stále znovu a znovu opakovat své vlastní chyby, v bludném kruhu pádů a vzájemného obviňování. Pokud se však s problémy v manželství vypořádáme, jsou příležitostí k našemu osobnímu růstu. Potíže v manželství jsou příležitostí si více uvědomovat naše potřeby a učit se je sdělovat, aniž bychom druhého obviňovali nebo předem odsuzovali. Problémy v manželství jsou možností uvědomit si, že je naprosto zbytečné soustředit se na nedostatky někoho jiného. Je to ztráta času. Manželské těžkosti jsou příležitostí postavit se našim povahovým vadám a snažit se je překonat. Problémy v manželství jsou možností k uvědomění si, že nám chybí moudrost a pochopení, a otevřít se v modlitbě a trpělivosti Božímu vedení.

Manželské potíže jsou příležitostí začít uznávat potřeby toho druhého a zasazovat se o dobro blízkého člověka. Problémy v manželství jsou pro nás možností uvědomit si skutečnost, že to není tak, že by z lásky vyplývalo odhodlání vytrvat, ale že stálost –  věrnost a ukázněnost –  pomáhá lásce vytrvat. Máme-li takové důležité možnosti, které s sebou potíže v manželství přinášejí, byla by škoda od nich utíkat k pouze zdánlivě snazšímu řešení, jímž je rozvod.


S laskavým svolením zpracováno podle knihy Anny Melchiorové: Mateřství, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství v Kostelním Vydří roku 2009.

Autor: Melchiorová, Anna  |  Štítky: děti, krize v manželství, potřeby, povzbuzení, slib, věrnost  
Sekce: Krize v manželství | Věrnost   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články