Dialog není recept pro každé manželství

18.8.2018

Dialog není recept pro každé manželství Slovní dialog je mistrovským nástrojem lásky i trvalého a šťastného manželství, tak zní jeden z nejvíce přeceňovaných mýtů o manželství. Zdá se, že klid a vzájemné láskyplné naslouchání vede manžele k tomu, aby nalezli řešení v dohodě a nastolili tak ve svém manželství opět pokoj. Jestliže z dialogu uděláme recept na jakoukoliv záležitost a pro všechny páry, stává se mýtem.

Když se dráhy dialogu zablokují

Dvojice mohou například skončit v konfliktu, pokud  jeden z partnerů chce mluvit třeba o aktuálním problému ve výchově, zatímco ten druhý by se rád díval na finále mistrovství ve fotbale.

Když se pár ocitne ve víru konfliktu, pak se výchozím bodem stane snaha manželů vyhrát bitvu. Termín, který se v těchto intencích používá, však není „zvítězit“, ale vysvětlit druhému, že nemá pravdu“. Manželé se natolik soustředí na to, jak moc jsou uraženi a jak velkou mají morální povinnost předestřít druhému své vlastní důvody a současně i jeho omyly, až se dráhy dialogu mezi oběma partnery mohou zcela zablokovat. Paradox spočívá v tom, že chce-li každý ukázat tomu druhému, že právě on má pravdu, může se dialog zastavit právě kvůli přemíře dialogu.

Komunikace musí být jako celek přátelská

A když z dialogu uděláme recept pro každé manželství, stává se mýtem. Páry mají nejrůznější verbální a neverbální způsoby, jak se do konfliktu dostat a jak z něho zase vyjít ven. Některé se vyhýbají střetu za každou cenu, jiné ho neúnavně vyhledávají a další jsou zase schopné „mluvit“ o svých neshodách a dospět ke kompromisu, aniž by zvýšily hlas.

V jednom páru, když se manžel rozzlobí na manželku, pustí se do svých koníčků. A když je zase naštvaná manželka, skočí si do obchodního centra. Pak se opět sejdou a „jedou“ dál, jako by se nic nestalo. Za celou dobu pětačtyřicetiletého manželství si nesedli za stůl, aby diskutovali o svém vztahu, ale jsou schopni ve vší upřímnosti říct, že jsou velmi spokojeni se svým manželstvím a že se hluboce milují. A nejen to, navíc sdílejí stejné hodnoty, dělají spoustu věcí společně a svým dětem přejí šťastný život v manželství – takový, jaký mají sami.

Dialog je dobrá věc, ale v případě, který jsme právě sdíleli, ho mohl dobrý a společně sdílený neverbální projev nahradit! Komunikace se skutečně skládá z verbální a neverbální části. Proto je třeba usilovat o takovou komunikaci, která je jako celek přátelská, tedy rovnoprávná a vzájemná.

Dialog může být i v nesouhlasu

Jedna žena si stěžovala: „V naší rodině neexistuje dialog. Například včera večer jsem řekla, že… A můj muž odešel do vedlejšího pokoje…“. Na dotaz co chtěl muž svým (neverbálním) chováním asi říct, odpověděla: „Hmm… myslel tím asi, že není ten správný čas, abychom se o tom bavili…“. Bylo zřejmé, že dialog v jejich rodině existuje, ale ne ve smyslu: mluvit s druhým tak dlouho, dokud nebude souhlasit. Dialog může být i v nesouhlasu!

Tedy: komunikace je tu stále, protože každé chování je komunikací. Pár se může dohodnout, přestože k verbálnímu dialogu nemuselo vůbec dojít. A naopak, nemusí se dohodnout i přesto, že došlo k verbálnímu dialogu!

Neurážet druhého nestačí, je potřeba ho oceňovat 

Páry, které žijí ve šťastném manželství, nejsou inteligentnější, bohatší, či psychologicky vyspělejší než ostatní, ale podařilo se jim do jejich každodenního soužití uvést dynamiku, která brání tomu, aby jejich negativní myšlenky či emoce (které mají ostatně všechny páry) převážily nad těmi pozitivními. Nejde jen o to, že nebudeme druhého urážet, ale že se ho naučíme také oceňovat!

Při pokusu o seriózní výzkum nejzávažnějších manželských problémů došli Zattoniová a Gillino k závěru, že stejné podněty, které se pro jeden pár stávají důvodem k odluce či rozvodu, u jiného páru vedou ke stagnaci vztahu a pro jiný pár se naopak stanou příležitostí pro blahodárnou změnu: znovunalezení cesty k opětovnému zaslíbení jednoho druhému.

Objektivní seznam problémů podle nich nemá význam, protože páry, které jsou se svým manželstvím nadmíru spokojené, se hádají kvůli financím, práci, dětem, vedení domácnosti, sexu i příbuzným naprosto stejně jako páry nešťastné. Tajemství spočívá v tom, jak zručně dokážou proplouvat mezi všemi obtížemi a udržovat své manželství šťastné a stabilní.

Podle knihy: Mariateresa Zattoniová, Gilberto Gillino: Křehké vztahy. Edice Familia. Karmelitánské nakladatelství, 2018.

Autoři: Gillino, Gilberto, Zattoniová, Mariateresa  |  Štítky: láska v manželství, hádka, komunikace, konflikt  
Sekce: Život v manželství | Láska | Krize v manželství   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články