Poznáte mýtus od pravdy?

18.11.2021

Poznáte mýtus od pravdy? Ať už jsme si toho vědomi, nebo ne, většinou v sobě nějaký ten mýtus o rodině či manželství nosíme a do manželství vstupujeme s mnoha nereálnými očekáváními a neuskutečnitelnými cíli. Některé mýty mohou být pro vztah prospěšné, většina mýtů je však zároveň známkou patologie.

Co je vlastně „manželský mýtus“? Podle Eduarda Bakaláře jde o nesprávnou, ale pevně zakořeněnou představu, které se jeden z partnerů drží a nechce se jí vzdát. Pokud jsou mýty sdílené společně oběma partnery, mohou mít na soužití dokonce pozitivní vliv. Mohou být pro vztah prospěšné tehdy, když vytvářejí rituály a dávají vzory pro činnost, která pak nevyžaduje nadměrné nároky na vlastní rozhodování a iniciativu. 

Jestliže jsou však vlastní jen jednomu z partnerů, a ten je vůči druhému používá jako nástroj manipulace, je jejich vliv destruktivní. Při práci s páry se pak terapeut snaží taková nereálná očekávání nejprve rozpoznat a posléze postupně odstraňovat.

Zahrajte si spolu hru Manželské mýty

V knize Eduarda Bakaláře: I dospělí si mohou hrát, najdeme hru, která nám pomůže odhalit některé nereálné představy. Uvedených patnáct výroků o manželských vztazích můžeme roztřídit podle toho, zda se jedná o mýtus, nebo o pravdu. Výroky byly vybrány podle amerického matrimoniologa Arnolda A. Lazaruse a šesti českých odborníků v oblasti manželství. Tři z výroků jsou odborníky hodnoceny jako sporné, to znamená, že je nelze jednoznačně zařadit do první ani druhé kategorie.

Zkuste každý sám ohodnotit daný výrok jako M – mýtus – S – sporné – P – pravda: 

 1. Bezkonfliktní manželství bývají ponejvíce sterilní a prázdná.
 2. Chce-li vás váš partner opustit, nepusťte ho a bojujte.
 3. Je-li žena vzdělanější než muž, vede to častěji k problémům, než je-li tomu naopak.
 4. Krize v manželství je zákonitým jevem, manželství bez krizí tedy neexistuje.
 5. Manžel a manželka mají všechno dělat společně.
 6. Manželé, kteří se opravdu milují, automaticky poznají, co ten druhý myslí a cítí.
 7. Manželovy ambice mají přednost před kariérou manželky.
 8. Manželství může splnit všechny vaše sny.
 9. Na šťastném manželství se musí stále pracovat.
 10. Není partnera, který by splňoval všechny naše – často nereálné – požadavky.
 11. Předpokladem dobrého manželství je vzájemná dlouhodobá tolerance.
 12. Příchod dítěte vylepší i špatné manželství.
 13. V dobrém manželství nemá tajemství místo.
 14. Všechna dobrá manželství jsou založena na kompromisu.
 15. Z rodiny se nesmí nic vynášet ven, a tak by manželé neměli odhalovat své soukromí cizím osobám – ani přátelům, natož psychologům apod.

 

Vyhodnocení: zmýlení o jedno okénko (M – S – P) = 1 trestný bod; zmýlení o 2 okénka (M – P) = 2 trestné body.

Nenechte se zmást výsledkem. Vyšší počet bodů nevypovídá nic o kvalitě vašeho partnerského vztahu. Spíš je to podnět k diskusi a k rozpoznání nereálných očekávání, která nám zbytečně kazí radost z lásky a manželství.

Správné odpovědi: 1s, 2s, 3p, 4p, 5m, 6m, 7s, 8m, 9p, 10p, 11p, 12m, 13m, 14p, 15m.

(jš)

Štítky: hra, ideál, moc, očekávání, rituály  
Sekce: Čas známosti | Povzbuzení   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články