Inspirace z Nového zákona

23.6.2016

Inspirace z Nového zákona Doby, kdy byla svatební oznámení jedno, jako druhé, jsou dávno pryč. Tvořivost a jedinečnost každého páru je obdivuhodná. Nové možnosti a techniky napomáhají vzniku nádherných pozvánek ke společnému slavení významného životního kroku. Z naší sbírky svatebních oznámení přinášíme pro inspiraci citáty z Nového zákona.

Citáty jsou řazeny podle toho, jak jdou jednotlivé texty v Novém zákoně za sebou. Nejprve tedy citace z evangelií:

 • „Vstoupil k nim na loď a vítr se utišil…“ Mk 6,51
 • „Kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.“ Mt 6,21
 • „Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.“ Mt 6,33
 • „Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem.“ Jan 13,34
 • „Tak jako jsi mne poslal do světa, tak jsem poslal já je“ J 17,18

Nejčastěji se na oznámeních objevují citace z listů sv. Pavla, především z prvního listu Korintským. Není divu, vždyť třináctá kapitola je nazývaná Velepísní lásky.

 • „Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?“ Řím 8,31
 • Nikdo totiž nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus. Zda někdo na tomto základu staví ze zlata, stříbra, drahého kamení, či ze dřeva, trávy, slámy – dílo každého vyjde najevo. Ukáže je onen den, neboť se zjeví v ohni; a oheň vyzkouší, jaké je dílo každého člověka.“ 1 Kor 3,11-13

 • „V Kristu ovšem není žena bez muže ani muž bez ženy, vždyť jako je žena z muže, tak i muž skrze ženu – všecko pak je z Boha.“ 1 Kor 11,11-12
 • „Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Láska nikdy nezanikne.“ 1 Kor 13,4-8
 • „Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.“ 1 Kor 13,7
 • „Láska nikdy nepřestává“  1 Kor  13,8
 • A tak zůstává víra, naděje, láska – ale největší z té trojice je láska.“ 1 Kor 13,13
 • „Proto vás já, vězeň kvůli Pánu, prosím, abyste tomu povolání, kterého se vám dostalo, dělali čest svým životem, vždy skromní, tiší a trpěliví. Snášejte se navzájem v lásce, a usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje.“ Ef 4,1-3
 • „Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti.“ Kol 3,14
 • „Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti. A ve vašem srdci ať vládne pokoj Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. A buďte vděčni.“ Kol 3,14-15
 • „Vždyť Bůh řekl: „Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.“ Žid 13,5

Korunou pak jsou citace z listů apoštola Jana, který naplno dosvědčuje, že Bůh je láska:

 • „Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha, a každý, kdo miluje, z Boha se narodil a Boha zná.“ 1 Jan 4,7
 • „My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás.“  1 Jan 4,19
 • „A to je láska: žít podle Božích přikázání; to je to přikázání, o kterém jste od počátku slyšeli, že máte podle ní žít.“ 2 Jan 1,6

(jš)

Citace byly převzaty přímo ze svatebních oznámení, jak si je snoubenci vybrali z překladu, který je oslovil.

Štítky: biblická čtení, láska v manželství, svatba  
Sekce: Svatební rituály | Povzbuzení | Příprava na manželství   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články