Sobášny obrad

11.2.2016

Sobášny obrad Pro zajímavost uvádíme slovenskou verzi manželského slibu – neboli manželský súhlas, po kterém následuje ještě prísaha. Celý slovenský sobášny obrad je k dispozici ke stažení na konci článku.

 

 

 

Manželský súhlas

Ja, (meno)...., beriem si ťa (meno)........za manželku, (za manžela)

a sľubujem pred všemohúcim Bohom,

že ti budem verným manželom (vernou manželkou)

a že ťa nikdy neopustím,

 ani v šťastí, ani v nešťastí,

 v zdraví, ani v chorobe

a že ťa budem milovať a ctiť

 po všetky dni svojho života.

Tak mi Pán Boh pomáhaj.

Potvrdenie kňazom

Kňaz, ktorý prijal súhlas novomanželov, potvrdí ich manželský zväzok.

Položí štólu na spojené ruky novomanželov a hovorí: A ja v mene svätej Církvi potvrdzujem, že ste uzavreli sviatostné manželstvo, a požehnávam ho v mene Otca i Syna i Duch Svätého. Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje.

Všetci: Amen.

Prísaha novomanželov

Kňaz: Milí novomanželia, teraz prísahou potvrďte, čo ste si navzájom sľúbili.

Manžel položí dva prsty pravej ruky na kríž a hovorí: Pred oltárom nášho Pána Ježíša Krista prisahám, že svoj manželský sľub dodržím. Tak mi Pán Boh pomáhaj!

Hneď po ňom položí prsty pravej ruky na kríž manželka a hovorí: Pred oltárom nášho Pána Ježíša Krista prisahám, že svoj manželský sľub dodržím. Tak mi Pán Boh pomáhaj!

Odporúča sa, aby si už pred sobášom zadovážili vlastný kríž a potom ho umiestnili v spoločnej domácnosti na čestnom mieste.

 

Štítky: slib, souhlas manželský, Svatební obřad  
Sekce: Svatební obřady   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články