Korunování manželů

11.2.2016

Korunování manželů Obřady svátosti manželství v řeckokatolické církvi jsou výjimečné korunováním manželů. Z celého dlouhého obřadu pro zajímavost vybíráme manželský slib a korunování. Celý Svatební obřad je k dispozici ke stažení na konci článku.

      Tam, kde je to zvykem, podají si ženich a nevěsta pravou ruku, kněz je na způsob kříže ovine epitrachilem, který přidrží, a ženich hlasitě říká přísahu:

 

jméno beru si tebe jméno za manželku

a slibuji ti lásku, věrnost, manželskou úctu,

a že tě do smrti neopustím.

Tak mi pomáhej, Bože, jediný ve svaté Trojici, a všichni svatí.

      Poté nevěsta říká:

jméno beru si tebe jméno za manžela

a slibuji ti lásku, věrnost, manželskou úctu a poslušnost,

a že tě do smrti neopustím.

Tak mi pomáhej, Bože, jediný ve svaté Trojici, a všichni svatí.

      Poté kněz rozváže jejich ruce, žehná je znamením kříže a říká:

Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj.

      Poté kněz vezme koruny a korunuje nejdříve ženicha a říká:

Korunuje se služebník Boží jméno služebnici Boží jméno ve jménu Otce i Syna i Svatého Ducha. Amen.

      Poté korunuje i nevěstu a říká:

Korunuje se služebnice Boží jméno služebníkovi Božímu jméno ve jménu Otce i Syna i Svatého Ducha. Amen.

      Poté je třikrát žehná a třikrát říká:

Pane, náš Bože, korunuj je ctí a slávou.

Jáhen:   Nejvyšší moudrost!

      Poté lektor zpívá prokimen apoštola, žalm 20, hlas 8.:

Lid:         Vsadils jim na hlavy koruny ze vzácných kamenů, žádali od tebe život a tys jim ho daroval.

Verš:      Daruješ jim požehnáním na věky věků, oblažíš je radostí před svou tváří.

 

Svatební obřad Řeckokatolické církve – PDF ke stažení, Malý trebnik – Obřady svátosti manželství – korunování manželů, vydal Exarchát Řeckokatolické církve v ČR, Praha 2013.

Štítky: manželský slib, svátost manželství  
Sekce: Svatební obřady   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články