Podmínky svatby v kostele

15.6.2022

Podmínky svatby v kostele Uzavření sňatku v kostele, před církví a před Bohem, není jen krásným obřadem, ale i křesťanskou svátostí. Zároveň jde o úkon, který má právní dopady a je vázán právními přepisy, proto je nutné splnit několik podmínek.

  • Nejdůležitější podmínkou je, aby alespoň jeden ze snoubenců byl platně pokřtěným katolíkem.
  • Oba musí být svobodní. Církevní sňatek může uzavřít podruhé pouze vdovec nebo vdova. Výjimku tvoří ti, jejichž manželství bylo podle církevního práva neplatné.
  • Předpokladem je osobní víra a rozhodnutí obou snoubenců uzavřít nerozlučný sňatek a zároveň ochota přijmout a vychovávat děti, včetně výchovy ve víře. Jestliže je jeden ze snoubenců pokřtěný mimo katolickou církev, nebo není pokřtěný vůbec, bude potřeba zažádat na biskupství o tzv. dispens, tj. o dovolení uzavřít manželství s nekatolíkem. (S tím pomůže oddávající kněz).
  • Poslední podmínkou je absolvování přípravy na manželství, protože se jedná o závažné rozhodnutí na celý život. Příprava sestává vždy z několika setkání, při kterých jsou postupně probírány věroučné otázky i specificky manželská témata. Je třeba počítat s dostatečným časem. Za přípravu je odpovědný oddávající kněz. Proto je potřeba se na něj obrátit v dostatečném předstihu kvůli přípravě, i kvůli potřebným dokumentům. Je možné také využít nabídky kurzů přípravy na manželství. Před zahájením kurzu, není potřeba mít vyřízené všechny formální náležitosti. Je vhodné, když se snoubenci začnou připravovat třeba i rok dopředu, zvlášť pokud mají v plánu svatbu v letních či podzimních měsících. Během letních prázdnin jsou možnosti přípravy velmi omezené. 

Štítky: kurzy společné, manželství, manželství - platnost, manželství - příprava, souhlas manželský  
Sekce: Formální náležitosti | Svatba | Příprava na manželství   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články