Formální náležitosti svatby v kostele

15.6.2022

Formální náležitosti svatby v kostele Zařizování svatby znamená také spoustu papírování. Proto přinášíme přehled kroků, které je potřeba udělat a seznam dokumentů potřebných pro církevní a svatební matriku.

Termín a místo svatby:
Ze všeho nejdřív je třeba domluvit si s knězem termín svatby. Lze jej domluvit nejpozději tři měsíce před plánovanou svatbou, ale je dobré přijít klidně v půl ročním předstihu.
Obvykle se svatba slaví v domovské farnosti jednoho ze snoubenců (jestliže je pokřtěný pouze jeden, pak v místě bydliště pokřtěného). Plánují-li snoubenci svatbu v jiném kostele, budou potřebovat tzv. propuštění z farnosti. Jedná se o dovolení faráře z místa bydliště, že svatba může být jinde. Je tedy nutné kontaktovat také faráře z místa bydliště pokřtěného snoubence.
Je nejpraktičtější, aby snoubence oddal farář z kostela, kde se bude svatba konat. Pokud má svatbu vést jiný kněz, bude potřebovat svolení od faráře, který má pověření pro službu ve vámi vybraném kostele.
 

Doklady pro církevní matriku:
• fotokopie rodných listů snoubenců
• fotokopie občanských průkazů snoubenců, fotokopie dokladů nemusí být úředně ověřené.
• potvrzení o křtu snoubenců – výpis z křestní matriky nesmí být starší než tři měsíce, vydá farní úřad místa křtu.
• potvrzení o absolvování přípravy na manželství
• údaje o svědcích: jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo (u cizinců místo rodného čísla datum a místo narození)
• osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, ne starší šesti měsíců; doklad je nutný k civilněprávní platnosti manželství
• u vdovce/vdovy: fotokopie úmrtního listu manželky/manžela
• zápis žádosti o církevní sňatek, ke stažení zde. (obvykle se vyplňuje společně s knězem)

Doklady pro svatební matriku:
Je nutné navštívit matriční úřad v obvodu, v němž se má sňatek konat a přinést vyplněný
• dotazník k uzavření manželství, ke stažení zde (titulní stránku nevyplňovat dříve než 6 měsíců před svatbou).

S sebou je třeba mít
• občanské průkazy
• rodné listy
• u vdovce/vdovy: fotokopie úmrtního listu manželky/manžela
• mají-li snoubenci dítě, pak ještě rodný list dítěte
Na místě sepíšete žádost o vydání Osvědčení o právní způsobilosti a matrika vám na základě vašich dokladů potvrdí, že podle zákonů ČR můžete uzavřít sňatek před registrovanou církví.
Obdržíte dva kusy Osvědčení, potvrzený Dotazník a kopii vašich rodných listů. Vše doneste zpět do farnosti, kde chcete uzavřít sňatek.

V případě svatby s cizincem je potřeba pamatovat na to, že všechny doklady a dokumenty cizince, které budete na matrice předkládat, musí mít náležitosti veřejné listiny. Pokud jsou vydány orgány cizích států a v cizím jazyce, musí být dobře ověřeny a správně přeloženy. Doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, doklad o osobním stavu a pobytu, vydává domovský stát a nejlepší informace dostanete na ambasádě domovské země. Potvrzení o oprávněnosti pobytu vydává cizinecká policie a nesmí být starší 7 dnů, ale občané zemí EU ho nepotřebují. Podrobně je vše rozepsané např. v článku https://didacticus.cz/svatba-s-cizincem

Vyřízení dokladů po svatbě
Podepisování matriky se koná zpravidla těsně po závěru svatebního obřadu. Podpisů je několik – do státního snubního protokolu (všichni účastníci se podepisují celým jménem i příjmením, nevěsta a ženich uvedou také své jméno a příjmení před sňatkem); poté i do matriky oddaných (opět celými jmény).
Po obřadu dostanou novomanželé potvrzení o uzavření církevního sňatku, které  (nenahrazuje civilní oddací list), a znehodnocené občanské průkazy.
Asi týden po svatbě je možné si na matrice vyzvednout oddací list. Doporučuje se tam nejdřív zavolat. S oddacím listem, s odstřiženým OP se dostavíte na Obvodní úřad či Městský úřad vašeho trvalého bydliště, anebo nového bydliště, a zažádáte o vydání nového občanského průkazu. Platnost stávajícího OP bude po 45 dnech od sňatku automaticky ukončena.

Další informace k tématu uzavření manželství viz. stránky Ministerstva vnitra ČR či Portál veřejné správy ČR- včetně toho jak uzavírat manželství v cizině a s cizincem.

Štítky: svatba, Svatební obřad, svátost manželství  
Sekce: Formální náležitosti   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články