Existuje větší radost, než je vítězství

7.2.2022

Existuje větší radost, než je vítězství Kvality manželské lásky v době rovnoprávnosti ukazuje kniha manželských poradců a párových rodinných terapeutů. Upozorňují, že manželská láska musí být oproti minulosti něčím jiným, a musí také jinak vznikat. Manželská láska nemůže být jen to, co dává on mně a co já dávám jemu. Musí to být něco originálního, nikoli okopírovaného – sebenaplňující se společné dílo.

 
Nespokojme se s polovičním řešením

Manželská láska může nabídnout zkušenost, že lze dosáhnout něčeho většího než jen domluvy a vyváženého kompromisu mezi požadavky dvou protichůdných stran. Lze dosáhnout společného řešení, jehož autory budou oba. Budou-li se o to snažit, budou mít z výsledku oba třeba i stejnou radost. Alespoň malý zážitek radosti a spokojenosti bude silnější, než zklamání, že jsem nedokázal prosadit to své, nebo že nebyla slyšet moje důležitá připomínka… Stále ještě hrozí, že mé ego se ozve hlasitěji a na chvilku přehluší spokojenost z našeho nového a obohacujícího my. Tento zážitek chvilkového zklamání nemůže nenastat, ale já ho můžu nepřiživovat.

Můžu zůstat v klidu a být rád, že střet dopadl dobře, nic se neděje, kompromis je přijatelný a jde se dál. Mám však i druhou a lepší možnost: poučit se pro příště! Získat novou zkušenost, že to mohlo jít udělat lépe. Hledat společně a ne se jen spokojit s půlkou mého a půlkou tvého návrhu.

Abychom dokázali stále lépe hledat společné řešení namísto studeného kompromisu, musí naše ego přijmout poznatek, že existuje větší radost, než je moje vítězství, než vítězství jednoho nad druhým.

Oběť může i chutnat

Jediný, nyní obecně známý způsob, jak překonat oprávněné zklamání a reálnou nespravedlnost, je schopnost mít radost z oběti. V manželské lásce, podobně jako v rodičovské, mi musí chutnat i oběť, a ve jménu vyšší hodnoty i nespravedlnost. Nestačí ji jen přijmout, musí i chutnat.

Že to jde, ilustruje následující příběh starších manželů. Několik let po svatbě, když dokončovali svépomocí a za velkých obtíží stavbu svého rodinného domu, prý pán s velkou slávou manželce oznámil, že sehnal kachličky na obklad koupelny. To byla v čase komunismu událost rovná výhře v loterii. Setkal se ale nečekaně s kritikou, proč jich nakoupil tolik, a událost se stala dramatickým příběhem. Paní trvala na tom, že koupelna se obloží jen do výše sto padesáti, nikoli obvyklých dvě stě centimetrů. Bylo by tam vlhko. Byla hádka, bylo vyhrožování, ale koupelna byla do sto padesáti. Paní zřejmě triumfovala kultivovaně, pán se postupně zcela zřekl pichlavých poznámek a paní to po několika letech emočně vydatně ocenila. Koupelna zůstala obložená „do půlky!, přestal to být problém a jejich manželství se i v jiných souvislostech stále zlepšovalo. Při 40. výročí jejich manželství pán zorganizoval hostinu s přáteli, bylo veselo a různé gratulace. Paní si najednou vzala slovo a přečetla do vzniklého ticha pomalu krátký příběh. Byl dojemný a končil větou: „Od té doby jsem ho s každým vstupem do naší ne zcela podařené koupelny stále víc milovala.

Takováto jednotlivá, vnitřně rozporná zkušenost se ve vývoji manželské lásky musí opakovat, abychom se každý za sebe oné individuální, ale pro společný život tak důležité dovednosti naučili. Jen takto může růst vnitřní obohacování mého ega o naše my.

Častěji My než 2 x Ego

Moje já se tím úsilím neoslabuje. V mých záležitostech je stále silné, ale dokážu ho směrovat na posilování nového my. A nesmí to bolet, protože to by znamenalo, že chci tlačit na pilu, nebo dokonce nabídnout svému egu zážitek jiného vítězství. Jeho umlčení. Nad sebou nemusím vítězit, ale s laskavostí vůči sobě vládnout. Ego musí vládnout, ale zároveň se v potřebných okamžicích stahovat, nebo nezištně dávat a věnovat a někdy i ztrácet v celkové zaměřenosti na druhého.

Mnozí ze své zkušenosti uvádějí, že jedním z důležitých kroků je zvládnout umění vyhýbat se jakékoli kontrolující a nespokojeností podložené, třeba i jen nevyslovené kritičnosti vůči druhému. Pomalý růst dovedností dělat častěji my než vytvářet bezpečný prostor pro 2 x Ego, pokud možno i s dostatkem humoru, můžeme v sobě rozpoznat i jako individuální růst zdravé lásky k sobě.

Josef Zeman, Jitka Chmelová: Manželská láska v době rovnoprávnosti. Karmelitánské nakladatelství, 2021

Autor: Zeman, Josef  |  Štítky: boj, jednota, kompromis, láska v manželství, radost  
Sekce: Příprava na manželství | Život v manželství   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články