Láska je jedna z podob zranitelnosti

19.4.2021

Láska je jedna z podob zranitelnosti Původně chtěla Brené Brownová zkoumat spojení mezi lidmi, ale účastníci výzkumu neustále vyprávěli o strachu, že nejsou opravdového spojení hodni. Její výzkum ukázal, že tyto obavy řešíme pochopením svých slabých stránek a pěstováním empatie, odvahy a soucitu.

Vzájemné propojení je důvod, proč tu jsme, právě to dává našemu životu účel a smysl. Moc, kterou spojení v našem životě má, se potvrdila, když se jako hlavní obava projevil strach z jeho ztráty. Strach, že něco, co jsme udělali nebo neudělali, něco v souvislosti s tím, kdo jsme nebo odkud jsme, způsobilo, že nás nelze milovat a že nejsme hodni spojení.

Nedostatek je velká lež

Žijeme v kultuře nedostatku. Když slyšíme větu „Nikdy dost…, během několika vteřin nám naskočí: „nikdy dost dobrý, … dokonalý, … štíhlý, … silný, … úspěšný, … chytrý, … jistý, … bezpečný, … mimořádný… Dostáváme nedostatek, protože jím žijeme. Představa nedostatku nás napadá, ať už je pravdivá nebo ne. Automaticky většinu hodin a dní svého života slyšíme, vysvětlujeme, ztěžujeme si, děláme si starosti, že něčeho nemáme dost… Ještě než se posadíme na posteli, už si připadáme nedostateční, už prohráváme, už nám něco chybí. Večer si zase přehráváme, co všechno jsme ten den nestihli, nedostali… Chodíme spát obtíženi těmito myšlenkami a ráno se do falešných představ nedostatku probouzíme… vnitřní stav nedostatku žije v samotném jádru naší závisti, našich předsudků a našich hádek se životem.

Pocit nedostatku vzkvétá v kultuře, kde každý citlivě vnímá, čeho všeho je málo. Všechno, bezpečím a láskou počínaje a penězi a zdroji konče, je vnímáno jako nedostatečné či chybějící. Trávíme přehnané množství času výpočty, kolik toho máme, chceme a nemáme a kolik toho mají, potřebují a chtějí mít všichni ostatní.

Nedosažitelné představy dokonalosti

Neustálé odhalování a srovnávání je tak destruktivní, protože život, manželství či rodinu často porovnáváme s nedosažitelnými představami dokonalosti, které nám vštěpují média, nebo fakta svého života stavíme proti smyšlenému líčení, jak to má někdo jiný skvělé. Dr. Brownová objevila tři složky pocitu nedostatečnosti – stud, skryté porovnávání, hodnocení a pasivní odstup, kdy je snazší zůstat zticha, než se dělit o své prožitky, zkušenosti a nápady.

Opakem „nikdy dost“ není hojnost nebo víc, než by si člověk dokázal představit. Opakem nedostatku je dostatek – život v plnosti. V samotném jeho jádru je ochota být zranitelný a vědomí vlastní hodnoty: čelit nejistotě, odhalení a emocionálním rizikům a vědět, že jsem dostatečný.

Zranitelnost není slabost

Naše odmítání zranitelnosti často pramení z toho, že si ji spojujeme s temnými emocemi jako je strach, stud, zármutek, smutek a zklamání – s emocemi, o kterých nechceme mluvit, přestože zásadně ovlivňují to, jak žijeme. Přitom zranitelnost je kolébkou emocí a prožitků, po kterých prahneme. Zranitelnost je místem zrodu lásky, sounáležitosti, radosti, odvahy, empatie a tvořivosti. Je zdrojem naděje, schopnosti vcítit se, zodpovědnosti a opravdovosti. Chceme-li jasněji vidět účel své existence nebo vést smysluplnější duchovní život, cestou k tomu je zranitelnost

Láska je jedna z podob zranitelnosti … Probudit se každý den a milovat někoho, kdo naši lásku může nebo nemusí opětovat, jehož bezpečí nemůžeme zajistit, kdo v našem životě může zůstat nebo také může bez varování odejít, kdo může být až do smrti věrný nebo nás může zítra zradit – to je zranitelnost. Láska je nejistá. Je neuvěřitelně riskantní. Láska k druhému nás ponechává emocionálně odhalené. Ano, jsme otevřeni pro zranění, ale dovedete si představit život bez rozdávání a přijímání lásky?

Zranitelnost vyznívá jako pravdivost a působí jako odvaha. Je to emocionální riziko, ale ne slabost. Dospět, znamená přijmout zranitelnost. Z nejistoty, rizika a emocionální nechráněnosti, které jsou vetkány do našich každodenních zkušeností, nemůžeme vycouvat. Život je zranitelný.

Více k tématu zranitelnosti se dočtete v knížce Brené Brownové: Síla zranitelnosti, kterou vydalo nakladatelství Návrat domů.

Autor: Brownová, Brené  |  Štítky: láska, pocity, strach, výzkum, zranění  
Sekce: Čas známosti | Povzbuzení   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články