Když si "Mrtvé moře" vezme "Zurčící potůček"

20.9.2021

Když si "Mrtvé moře" vezme "Zurčící potůček" Gary Chapman, známý manželský poradce se domnívá, že by se lidé vyhnuli spoustě trápení, kdyby věnovali víc času důkladné přípravě na manželství. Ve své knížce Kéž bych byl býval věděl… upozorňuje mimo jiné na povahové rozdíly, které manželství hluboce ovlivňují.

Mezi povahové rozdíly patří také odlišnost v mluvení. Lidi, kteří nemají problém mluvit o čemkoli, označil Chapman jako „Zurčící potůček“. Ty, kteří jsou přemýšliví, introspektivní a o svých myšlenkách a pocitech příliš nemluví, nazývá „Mrtvým mořem“. Do Mrtvého moře v Izraeli se vlévá řeka Jordán, z něj ale nic nevytéká. Taková je povaha některých lidí. Během dne je napadne celá řada myšlenek a mají spoustu pocitů a prožitků. Mají velkou nádrž, do níž ukládají vše, co daného dne prožili, ale nemají potřebu o tom mluvit. Pokud se jich zeptáte: „Co se děje? Proč dnes večer nemluvíš?“ Patrně vám odpoví: „Nic se neděje. Proč by se mělo něco dít?“ „Mrtvé moře“ je zcela upřímné, nemá potřebu mluvit.

„Zurčící potůček“ je člověk, který musí – zpravidla do jedné minuty – okomentovat vše, co vidí či slyší. Ať už vidí nebo slyší cokoli, a spustí: „Víš, co jsem právě slyšel?“ Nemá žádnou nádrž – ať už prožije cokoli, hned to z něj přeteče a on to musí někomu říci.

Protiklady se přitahují

„Mrtvé moře“ si často vezme „Zurčící potůček“. Před vstupem do manželství jim tento jejich povahový rozdíl připadá přitažlivý. Dokud spolu chodí, může „Mrtvé moře“ odpočívat. Netrápí se otázkou „Jak začnu hovor?“ nebo „Jak zajistím, aby naše konverzace správně plynula?“ Takovým lidem stačí, aby seděli, občas pokývali hlavou a řekli: „Jo.“ Zurčící potůček už se postará, aby nestrávili večer mlčením. Pro „Zurčící potok“ je „Mrtvé moře“ zpravidla přitažlivé, neboť málokdo je tak dobrým posluchačem jako „Mrtvé moře“. Nicméně po pěti letech manželství může „Zurčící potůček“ říci: „Už jsme spolu pět let a já ji vlastně neznám.“ „Mrtvé moře“ si možná v téže době říká: „Už ho znám skrz naskrz. Proč není chvíli zticha?“

Tyto rozdíly můžeme odečíst z toho, jak lidé vyprávějí příběhy. „Zurčící potok“ má sklon být malířem. Pokud vám popisuje nějaký svůj prožitek, vykreslí vám krásný a podrobný obraz. Řekne vám, zda bylo pod mrakem, či svítilo slunce, odkud foukal vítr, jaký druh květin byl v pozadí a kolik lidí stálo na druhé straně parkoviště. „Mrtvé moře“ jde rovnou k věci. Pokud vám popisuje tutéž událost, bude to mnohem stručnější. Podrobností bude nesrovnatelně méně. Ano, tito lidé půjdou rovnou k věci. Sdělí vám to nejpodstatnější. V manželství má takový člověk zpravidla problémy trpělivě naslouchat dlouhému a podrobnému líčení svého partnera. Někdy ho přeruší slovy: „Můžeš mi prosím tě říci, oč vlastně jde?“ Pokud ale „Zurčící potůček“ naslouchá svému partnerovi, bude mu často klást otázky, aby se dozvěděl více detailů a mohl si udělat lepší obrázek o tom, co mu „Mrtvé moře“ sděluje.

"Mrtvé moře" se nikdy nestane "Zurčícím potůčkem"

Nelze počítat s tím, že by se tento povahový rys změnil. Způsob našeho mluvení zůstane patrně stejný a nelze říci, že jeden je lepší než druhý. Pokud těmto povahovým rysům porozumíme, klesá pravděpodobnost, že bychom se po svatbě pokoušeli jeden druhého měnit. „Mrtvé moře“ se nikdy nestane „Zurčícím potůčkem“. Ten, kdo si vzal „Mrtvé moře“, se musí smířit s tím, že bude žít s člověkem, který málokdy popisuje své myšlenky či pocity. „Mrtvé moře“ ovšem většinou neodmítá otázky, a pokud je bude partner klást, uslyší i odpovědi, po kterých touží. „Mrtvé može“ nechce nic tajit; pouze nemá potřebu sdělovat všechny své myšlenky, pocity a zážitky.¨

„Mrtvému moři“ mnohdy nevadí, že „Zurčící potůček“ neustále povídá. Nicméně někdy zatouží po tichu. Proto se někdy usadí u počítače nebo se věnuje jiné činnosti. „Zurčící potůček“ by to měl chápat. Nejde o to, že by ho „Mrtvé moře“ odmítalo. „Mrtvé moře“ pouze vyžaduje kontemplativnější prostředí. Pokud si o těchto povahových rozdílech pohovoříte před svatbou, nebudou vás tolik trápit po svatbě.

Další povahové rozdíly jsou např: ranní ptáče – sova, optimista – pesimista, čistotný – nepořádný, agresivní – pasivní, logický – intuitivní, organizátor – spontánní...

Chapman, GaryKéž bych byl býval věděl..Jak dosáhnout úspěšného manželství. Nakladatelství Návrat domů.

Autor: Chapman, Gary  |  Štítky: komunikace, manželství - příprava, rozdílnost  
Sekce: Čas známosti | Povzbuzení   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články