Byli jsme stvořeni pro tanec

27.4.2023

Byli jsme stvořeni pro tanec Dr. Caroline Leaf ve své knize Kdo ti vypnul mozek? nabízí důležité poznatky pro lepší pochopení odlišností muže a ženy, které jsou dány rozdílností anatomie a funkční strategie našeho mozku. Její závěry podložené vědeckými poznatky jsou povzbudivé. Musíme skoncovat se soutěživostí a začít jeden druhého obdivovat. Namísto hašteření doporučuje nazout si taneční obuv.

Muži a ženy vnímají svět jinýma očima. Pokud by svět byl velkou hádankou, pak muže přirozeně zajímá budování hádanek, zatímco ženy chtějí vědět, jak se každá část hádanky vztahuje k těm ostatním. Každou hádanku rozluštíme rychleji a radostněji, budeme-li spolupracovat.

Pět pravd, které nám pomohou prohloubit komunikaci:
  • Mezi muži a ženami neexistuje hierarchie

Naše mozky jsou nastaveny odlišně a tyto anatomické variace v architektuře a funkci osvětlují některé důvody, proč jsou muži a ženy tak specificky různí. Jsme rovnocenní – navržení ke vzájemnému zdokonalování, posilování a doplňování podle Božího návrhu.

  • Každý z nás  – muž či žena – je jedinečný

Věda a výzkum mají vynikající schopnost předávat v datech trendy. Všeobecná tvrzení jsou mimořádně užitečná, protože nám pomáhají pochopit koncepty velkých obrazů. V některých případech dokonce pomáhají porozumět konkrétním jednotlivcům – nikoli však všem. Cílem není dokázat, jak jsme chytří. Máme rozpoznat svou jedinečnost a tím i jedinečnost druhých. Pokud to pak zkombinujeme s oceněním vlastností architektury mužského / ženského mozku, budeme mít ve všech vztazích – mezi sousedy, spolupracovníky, přáteli, sourozenci, rodiči a samozřejmě partnery – víc lásky a porozumění.

  • Ženský mozek je navržen k péči o druhé

Ženský mozek má vynikající schopnost uskutečňovat v jazykových a komunikačních dovednostech i lidských vztazích podrobné a předem plánované úkoly. Disponuje obrovským nadáním pro hluboce empatické pečovatelské vztahy a přátelství, a téměř fenomenálně se orientuje v mysli a v emocích. Neznamená to, že muž není schopen takových výsledků dosáhnout také, žena je však navržena s vetknutými výhodami v každé z těchto oblastí.

  • Mužský mozek je nastaven na řešení problémů

Mužský mozek je brilantně propojen se zaměřením na řešení problémů, objasnění významů v množství informací, důkladnou systematizaci sekvencí událostí, orientaci ve vesmíru a vizualizaci objektů v trojrozměrném prostoru. Také pro posouzení času, rychlosti a vzdálenosti, a láskyplné poskytnutí ochrany svým drahým. Podobných výsledků může dosáhnout i žena, nicméně muž má ve svém navržení ve všech těchto oblastech zabudované výhody.

  • Láskyplné a smysluplné vztahy vyžadují práci

Největší zkouškou lásky je, jak moc jste za ni ochotni bojovat. Ukončení vztahu je bolestné, ale snadné. Vztahy nejsou jednoduché a musíte se za ně bít. Nesmíte ovšem využívat prostředky, které si většina lidí spojuje se zbraněmi. Vašimi největšími pomůckami v boji za vztahy jsou soucit, empatie, porozumění, trpělivost, odpuštění, laskavost, čestnost, odhodlání a odvaha. Nemusí být vlastní každému člověku, ale všichni máme schopnost je využívat, když dokážeme ovládnout naše očekávání a žádáme Boha o vedení.

Jsme vnitřně navrženi, abychom pečovali o druhé a zároveň bylo pečováno o nás. Vzhledem k našemu v podstatě sobeckému, ne vždy přirozenému nastavení to není jednoduché. Kvůli splnění vlastních potřeb často činíme nešťastné volby. Věda o mozku a Bible nám velmi jasně ukazují, že ženy a muži se staví k životu rozdílně. Nemarněme čas na pokusy rozřešit, kdo má pravdu, nebo kudy se ubírá správná cesta. 

Jedná se o hru, ve které nikdo z nás není vítězem. Namísto hašteření a soutěžení si nazujte taneční obuv. K tomu jste navrženi. Nalezněte přirozený rytmus připomínající tanec. Pokud budou obě pohlaví schopna lépe pojmout rozdíly ve svých mozcích, mohou těchto rytmů využít a udržet taneční krok. Užívejte si tento tanec: byli jste pro něj stvořeni.

Caroline Leaf: Kdo ti vypnul mozek? Vyřešení záhady on řekl / ona řekla. Zlín, Universe Press 2019.

Autor: Leaf, Caroline  |  Štítky: komunikace, láska v manželství, rozdílnost muže a ženy  
Sekce: Čas známosti | Povzbuzení   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články