PLODNOST LÁSKA VĚRNOST JEDNOTA ÚCTA

Byli jsme stvořeni pro tanec

24.2.2020

Byli jsme stvořeni pro tanec Dr. Caroline Leaf ve své knize Kdo ti vypnul mozek? nabízí důležité poznatky pro lepší pochopení odlišností muže a ženy, které jsou dány rozdílností anatomie a funkční strategie našeho mozku. Její závěry podložené vědeckými poznatky jsou povzbudivé. Musíme skoncovat se soutěživostí a začít jeden druhého obdivovat. Namísto hašteření doporučuje nazout si taneční obuv.

Muži a ženy vnímají svět jinýma očima. Pokud by svět byl velkou hádankou, pak muže přirozeně zajímá budování hádanek, zatímco ženy chtějí vědět, jak se každá část hádanky vztahuje k těm ostatním. Každou hádanku rozluštíme rychleji a radostněji, budeme-li spolupracovat.

Pět pravd, které nám pomohou prohloubit komunikaci:
  • Mezi muži a ženami neexistuje hierarchie

Naše mozky jsou nastaveny odlišně a tyto anatomické variace v architektuře a funkci osvětlují některé důvody, proč jsou muži a ženy tak specificky různí. Jsme rovnocenní – navržení ke vzájemnému zdokonalování, posilování a doplňování podle Božího návrhu.

  • Každý z nás  – muž či žena – je jedinečný

Věda a výzkum mají vynikající schopnost předávat v datech trendy. Všeobecná tvrzení jsou mimořádně užitečná, protože nám pomáhají pochopit koncepty velkých obrazů. V některých případech dokonce pomáhají porozumět konkrétním jednotlivcům – nikoli však všem. Cílem není dokázat, jak jsme chytří. Máme rozpoznat svou jedinečnost a tím i jedinečnost druhých. Pokud to pak zkombinujeme s oceněním vlastností architektury mužského / ženského mozku, budeme mít ve všech vztazích – mezi sousedy, spolupracovníky, přáteli, sourozenci, rodiči a samozřejmě partnery – víc lásky a porozumění.

  • Ženský mozek je navržen k péči o druhé

Ženský mozek má vynikající schopnost uskutečňovat v jazykových a komunikačních dovednostech i lidských vztazích podrobné a předem plánované úkoly. Disponuje obrovským nadáním pro hluboce empatické pečovatelské vztahy a přátelství, a téměř fenomenálně se orientuje v mysli a v emocích. Neznamená to, že muž není schopen takových výsledků dosáhnout také, žena je však navržena s vetknutými výhodami v každé z těchto oblastí.

  • Mužský mozek je nastaven na řešení problémů

Mužský mozek je brilantně propojen se zaměřením na řešení problémů, objasnění významů v množství informací, důkladnou systematizaci sekvencí událostí, orientaci ve vesmíru a vizualizaci objektů v trojrozměrném prostoru. Také pro posouzení času, rychlosti a vzdálenosti, a láskyplné poskytnutí ochrany svým drahým. Podobných výsledků může dosáhnout i žena, nicméně muž má ve svém navržení ve všech těchto oblastech zabudované výhody.

  • Láskyplné a smysluplné vztahy vyžadují práci

Největší zkouškou lásky je, jak moc jste za ni ochotni bojovat. Ukončení vztahu je bolestné, ale snadné. Vztahy nejsou jednoduché a musíte se za ně bít. Nesmíte ovšem využívat prostředky, které si většina lidí spojuje se zbraněmi. Vašimi největšími pomůckami v boji za vztahy jsou soucit, empatie, porozumění, trpělivost, odpuštění, laskavost, čestnost, odhodlání a odvaha. Nemusí být vlastní každému člověku, ale všichni máme schopnost je využívat, když dokážeme ovládnout naše očekávání a žádáme Boha o vedení.

Jsme vnitřně navrženi, abychom pečovali o druhé a zároveň bylo pečováno o nás. Vzhledem k našemu v podstatě sobeckému, ne vždy přirozenému nastavení to není jednoduché. Kvůli splnění vlastních potřeb často činíme nešťastné volby. Věda o mozku a Bible nám velmi jasně ukazují, že ženy a muži se staví k životu rozdílně. Nemarněme čas na pokusy rozřešit, kdo má pravdu, nebo kudy se ubírá správná cesta. 

Jedná se o hru, ve které nikdo z nás není vítězem. Namísto hašteření a soutěžení si nazujte taneční obuv. K tomu jste navrženi. Nalezněte přirozený rytmus připomínající tanec. Pokud budou obě pohlaví schopna lépe pojmout rozdíly ve svých mozcích, mohou těchto rytmů využít a udržet taneční krok. Užívejte si tento tanec: byli jste pro něj stvořeni.

Caroline Leaf: Kdo ti vypnul mozek? Vyřešení záhady on řekl / ona řekla. Zlín, Universe Press 2019.

Autor: Leaf, Caroline  |  Štítky: komunikace, láska v manželství, rozdílnost muže a ženy  
Sekce: Povzbuzení | Čas známosti   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články