Co z tebe bude, až vyrosteš?

25.9.2018

Co z tebe bude, až vyrosteš? Papež František se často zmiňuje o negativních důsledcích indoktrinace genderovou teorií, která je nepřítelem manželství. Zdůrazňuje, že je třeba chránit děti a ukazovat jim, že muž a žena nejsou dva ozbrojení nepřátelé, ačkoliv se od sebe liší.

Když byla stejnopohlavní partnerství v Argentině postavena na roveň manželství, jako biskup v Buenos Aires Jorge M. Bergoglio napsal: „Nebuďme naivní – toto není pouze politický boj, nýbrž pokus o zničení Božího záměru. Nejde tu jen o návrh zákona, který je pouhým prostředkem, nýbrž o tah otce lži, který se snaží zmást a podvést Boží děti.“

Bude ze mě holčička

Jeden francouzský tatínek vyprávěl papeži Františkovi, jak se doma u stolu bavili s dětmi. Když se zeptal desetiletého syna, co z něj bude, až vyroste, odpověděl mu: „Holčička“. Díky tomu zjistil, že v učebnicích jeho dětí se vyučuje teorie genderu…

„Něco jiného je, pokud člověk má sklony, které mohou vyústit ve změnu pohlaví. A něco jiného je vyučovat v tomto směru ve školách, aby postupně docházelo ke změně mentality. Něčemu takovému říkám ideologická kolonizace,“ vysvětlil papež František. Touto ideologickou kolonizací mezinárodní instituce podmiňují ekonomickou pomoc zemi. Jde o válku, jejíž zbraní je vnucování idejí a morálních a legislativních změn. Sklony a hormonální nerovnováha působí mnoho problémů a je třeba dávat pozor, abychom neřekli: Vlastně je to všechno jedno. V každém případě ale člověka musíme přijmout, doprovázet ho, zabývat se jeho případem, rozlišovat a integrovat. Tak by dnes jednal Ježíš,“ uvedl papež František (plné znění viz www.radiovaticana.cz.

Škola by neměla vnášet zmatek

Pokud je účelem školních seminářů zabránit vraždám žen a násilí na lidech vůbec, plně s nimi souhlasíme. Často však tyto vzdělávací programy mluví o výchově ke genderové identitě, což je něco jiného. Míní se tím filozofie genderu, podle které neexistují dvě pohlaví, nýbrž blíže neupřesněný počet “genderových identit”. Dětem se pak říká: Máte sice pohlaví – mužské anebo ženské – ale genderová příslušnost závisí na vašem přání a svobodné volbě. A to je zcela nepřijatelné.

Genderové teorie také zkreslují vzájemné vztahy muže a ženy – namísto smlouvy hlásají jejich nesmiřitelné nepřátelství. Škola by neměla vnášet zmatek, nýbrž pomáhat, utvrzovat jistotu. Zároveň by měla předávat přesvědčení, že muž a žena nejsou dva ozbrojení nepřátelé, ačkoli se mezi sebou liší. Rozdílnost neznamená nerovnost. Bohužel se zde však přináší poselství antagonismu.

Přirozená krása spočívá v tom, že se muž a žena navzájem doplňují – jeden pomáhá druhému, vnášejí svá rozdílná specifika, která jako celek tvoří krásu lidství. Děti musí být vedeny k těmto hodnotám – nikoli ke kontrastu mezi mužem a ženou. Rozdíly dvou pohlaví jsou cosi nádherného a jsou projevy jediné základní rovnosti – a tou je lidská důstojnost.” (plné znění www.radiovaticana.cz  

Utopie „neutrálního pohlaví“ zbavuje lidskou důstojnost sexuálně odlišného ustrojení a osobních kvalit plodného předávání života. Pohlavní rozdílnost, o které biolékařské technologie dávají vytušit, že se zcela podřizuje svobodné volbě, ačkoli to není pravda, podléhá biologické a psychologické manipulaci. Ohrožuje se tím zdroj energie, z něhož se sytí kreativní a plodné spojenectví muže a ženy.“ (plné znění www.radiovaticana.cz.

(jš)

Autor: František - papež  |  Štítky: Boží plán, rozdílnost muže a ženy, výchova  
Sekce: Texty papeže Františka | Rodina s dětmi   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články