Další dokumenty církve

Církev si je vědoma, že manželství a rodina patří k nejcennějším statkům lidstva.

(Familiaris consortio 1)

Stvořeni k Božímu obrazu

Mnohá společenství ve Spojených státech se nyní účastní nové diskuse o významu slova „manželství“, přičemž řeší otázku, mělo-li by se pokládat za pouhý svazek mezi mužem a ženou.
více

Štítky: antropologie, Boží obraz, dokumenty - církevní, muž, stvoření, žena   Sekce: Antropologie manželství, Další dokumenty církve   (3.10.2008)

Muž a žena

36. Bible nedává žádný podnět k názoru, že existuje nějaká přirozená nadřazenost mužského pohlaví vzhledem k ženskému. Navzdory vzájemným odlišnostem se obě pohlaví těší implicitní rovnosti.
více

Štítky: antropologie, dokumenty - církevní, Kompendium sociální nauky církve, muž, rovnost pohlaví, žena   Sekce: Antropologie manželství, Další dokumenty církve   (27.8.2008)

Lidský život - plod manželské lásky

87. Lidský život je plodem manželské lásky. Jde o vzájemné, naprosté, definitivní a výlučné sebedarování mezi mužem a ženou.
více

Štítky: antikoncepce, Boží obraz, plodnost, sexualita   Sekce: Další dokumenty církve, Plodnost   (27.8.2008)

Manželství jako základ rodiny

Přesvědčení, že manželství je základem rodiny, není myšlenka specificky křesťanská – za samozřejmou ji považovaly všechny velké náboženské i kulturní okruhy na naší planetě.
více

Štítky: manželství, milost Boží, rodina   Sekce: Další dokumenty církve   (29.7.2008)

K uzavření manželství mezi katolíkem a pokřtěným v jiné církvi

136. Členové jiných církví nebo církevních společenství mohou být při uzavření manželství v katolické církvi svědky. Katolíci též mohou být svědky při uzavření manželství v jiných církvích či církevních společenstvích.
více

Štítky: dispens, dokumenty - církevní, manželský slib, manželství - smíšené, obřad, pokřtěný v jiné církvi, právo, svatba   Sekce: Další dokumenty církve, Smíšené manželství   (25.7.2008)

Manželství podle Kodexu kanonického práva

Kán. 1055 - § 1. Manželský svazek, kterým muž a žena mezi sebou vytvářejí nejniternější společenství celého života, zaměřené svou přirozenou povahou na prospěch manželů a na zplozeni a výchovu děti, je mezi pokřtěnými povýšen Ježíšem Kristem na svátost.
více

Štítky: dokumenty - církevní, jednota, Kodex kanonického práva, nerozlučitelnost, platnost, svátost manželství   Sekce: Další dokumenty církve, Právo   (15.7.2008)

O manželské lásce v Humanae vitae

Pravá povaha a vznešenost manželské lásky se nám ukáže, uvažujeme-li o ní v jejím nejvyšším zdroji, v Bohu, který je Láska.(1Jan 4,8) "Otec, od něhož se odvozuje všechno otcovství na nebi i na zemi".(Ef 3,15)
více

Štítky: děti, dokumenty - církevní, Humanae vitae, láska, plodnost, slib, svátost manželství   Sekce: Další dokumenty církve, Láska   (20.6.2008)