Mateřství není lukrativní ani prestižní

11.5.2023

Mateřství není lukrativní ani prestižní Proč se mladé ženy rozhodují pro odložení mateřství, co je ovlivňuje, nastínila Mgr. Jana Veselá ve svém příspěvku na mezinárodní konferenci o rodině. Ze své personalistické i osobní praxe vnímá jako hlavní problém to, že aktuální situace na trhu, ani státní politika, mateřství a rodičovství nepodporují.

Dnešní mladí mezi 20 až 30 lety patří ke generaci neomezených možností – jak v nabídce vzdělávání, tak v cestování a v možnostech pracovat po celém světě. Profesní rozvoj i aktivní vstup na trh práce po ukončení studijní dráhy jsou u mladých považovány za určitou normu, která je společensky velmi pozitivně nahlížena a hodnocena. Mladí bezdětní lidé jsou na trhu práce velmi žádaní, zaměstnavatelé jim nabízejí řadu lukrativních benefitů.

Matka dostává deset korun na hodinu

To všechno je ale skrytou hrozbou pro založení rodiny a porod prvního dítěte před 30. rokem věku. Ve srovnání s možnostmi bezdětných, není rodičovství pro mladé ženy tak lákavé. Jeho nelukrativnost plyne z úkolů a odměn v rámci péče o dítě a domácnost na mateřské a následně rodičovské dovolené. Patří k ní nepřetržitá pracovní doba, neustálá změna v požadavcích od zaměstnavatele – kterým se vlastně stává dítě. Nemožnost vzít si sick-day, ale i platové ohodnocení, které při úvaze nad prací 24 hodin denně, sedm dní v týdnu a při délce rodičovské dovolené tři roky vychází zhruba na deset korun za hodinu.

Není divu, že při čistě pragmatické úvaze mladé ženy odkládají založení rodiny na dobu „za čas“. Tedy na dobu, kdy je rodičovství a mateřství z pohledu společnosti „normálnější“.

Na ženy, které mateřství přesto neodložily, se mnozí zaměstnavatelé dívají jako na ty, které si „odskočily odrodit“ Při návratu na trh práce si nesou stigma snížené kvalifikace, zkušenosti nabyté mateřstvím se neuznávají. Zároveň mají sníženou časovou flexibilitu. Očekává se od nich, že se co nejrychleji dostanou zpět do normy, myšleno „před dítětem“.

Kdy je ideální čas na mateřství?

Aktuální situace na trhu práce nenabízí žádnou ideální dobu, kdy se stát matkou. Mladé ženy si mohou zvolit mezi dvěma přístupy:

  • Buď jim vyhovuje si „odskočit odrodit“. Pak tlačí na svůj brzký návrat do zaměstnání, většinou využívají možností být profesně aktivní i po dobu rodičovské dovolené.
  • Nebo si zvolí jako prioritu své dítě a nemyslí ani na částečné zapojení se do jakéhokoliv typu pracovního procesu.

Oba přístupy jsou ve výsledku ze strany zaměstnavatelů považovány za přínosné a velmi pozitivně hodnocené. Je na sebereflexi žen, aby si pro sebe zvolily ten vhodnější a uvědomily si, že mateřství jim mnohé přináší.

Mateřství prospívá růstu víc než pracovní stáž

Těžkým úkolem mladých žen – matek je zachovat klid a udržet si zdravý rozum. Vytěžit z rodičovské dovolené maximum pro svůj růst a potenciál, uvědomit si získané kvality, schopnosti i nadhled. Mateřství prospívá osobnostnímu i kariérnímu rozvoji obdobně jako jiné pracovní stáže. 

Z pohledu státu a firem by bylo potřeba, aby se podpora mladých rodin a oceňování mateřství stalo normou.

Mgr. et Mgr. Jana Veselá (JOBS.EU,s.r.o., Brno): Trh práce a reprodukční chování mladých žen. video 2:45:42

Příspěvky a videozáznam z konference XVIII. ročník mezinárodní konference o rodinné politice: Evropské trendy v mezigeneračním dialogu 27. května 2019. na www.rodiny.cz

Autor: Veselá, Jana  |  Štítky: čas, dovolená, mateřství, rodičovství  
Sekce: Rodina s dětmi | Plodnost   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články