Láska se podobá drahokamu

7.11.2022

Láska se podobá drahokamu Láska má mnoho stránek. Podobá se drahokamu, jehož povrch se skládá z mnoha jednotlivých plošek; ale jako celek je krásný. Podobně sedm vlastností lásky, o kterých píše Gary Chapman, tvoří dohromady milujícího člověka. Každá z těchto vlastností je nesmírně důležitá. Pokud ve vztazích jedna chybí, přicházíte o něco podstatného.

 

Vlastnosti lásky typické pro milujícího člověka jsou: laskavost, trpělivost, odpuštění, pokora, zdvořilost, štědrost, poctivost.          

Nejsou to jen určité pocity či dobré úmysly. Jsou to základní praktické postoje v každodenním životě, které si osvojujeme, když se rozhodneme být skutečně milujícími lidmi. Pokud se stanou našimi návyky, dočkáme se pozoruhodných výsledků – budeme nacházet uspokojení ve vztazích.

Pokora

Je pravděpodobné, že v době bezprostředně po svatbě se manželé pro sebe navzájem obětují. Navštěvují vzájemně své rodiny, ačkoli by si dovedli představit lépe strávený čas. Oba takto jednali, protože si druhého vážili. Svou láskou si byli natolik jisti, že každý byl ochoten ustoupit ve prospěch svého partnera.

Pokora je pokoj v srdci, který nám umožňuje poodstoupit, aby vynikla hodnota druhého člověka. Pokud si svého životního partnera skutečně vážíme, velmi si přejeme, aby byl v životě úspěšný. Pokora dává pokoj našemu srdci, neboť si nemyslíme, že by „jeho“ nebo „její“ úspěch ohrožoval „můj“ úspěch.

Skutečná láska mění význam slova úspěšný. Skutečný úspěch nacházíme v tom, že potvrzujeme hodnotu druhých a tím s nimi posilujeme vzájemný vztah – i za cenu vlastní oběti.

Více viz Gary Chapman: Sedm podob lásky. Nakladatelství Návrat domů.

Autor: Chapman, Gary  |  Štítky: Achab a Jezabel, hodnoty, pokora, přijetí  
Sekce: Povzbuzení | Láska   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články