V srdci partnerského vztahu

10.11.2022

V srdci partnerského vztahu „Odpuštění musí být centrem partnerského vztahu. Když milujeme, odpouštíme, dáváme sami sebe a vydáváme se všanc milované osobě,“ říká ve své knížce věnované tématu pokory Guy Gilbert, francouzský vychovatel delikventní mládeže a kněz.

V životě dochází k tolika zraněním. Každý je zranitelný tam, kde miluje. Láska je boj a láska je kříž. Pokud si partneři dokonale rozumějí, naprosto vždycky, je to dar z nebes a velká vzácnost. Láska přináší utrpení. Osoba, kterou milujete, vás může zradit. Musíte povzbudit své srdce, tělo, svou duši, všechno, co je na vás jedinečné. Musíte se opřít sami o sebe a sami sebe překonat.

Vždycky hledáme chybu u druhého. Náramně nás uspokojuje, když můžeme konstatovat, že náš bližní nestojí za zlámanou grešli. Ovšem pokud jde o nás, vyzbrojujeme se advokáty, přičemž nejzdatnějšími z nich jsme my sami – takový zastánce má tu výhodu, že dokáže vyhmátnout to nejlepší z nás, ví, že naše záměry jsou čisté jako křišťál, naše hodnoty jsou nezpochybnitelné a naše nevinnost nenapadnutelná!

Pokud se ovšem budeme snažit vnímat druhého novýma očima – očima benevolentní lásky –, čeká nás každodenní boj! Bude to chtít velké úsilí, budeme-li bez přehlížení nedostatků hledat v druhém člověku milou bytost, ukrytou leckdy pod málo lákavým obalem! Ale jak velkou radost nám přinese, když uvidíme rozzářené oči člověka, v němž jsme objevili jeho světlé stránky!

Vybrali jsme úryvek věnovaný přímo pokoře v partnerském vztahu, ale i další podněty stojí za zamyšlení, např:

  • Člověk skutečně nemůže růst, pokud necítí, že existuje pro druhého. Je to velká radost, když cítíme, že jsme užiteční.
  • Pokora nám dává pravdivý náhled na to, jací doopravdy jsme.
  • Pokud budete doma vnímat jako nejdůležitější ženu, která uklízí a stará se o děti, protože tím slouží těm nejmenším, stanete se jejím služebníkem.
  • Skutečná pokora znamená nepovažovat se za pupek světa a naučit se, jak umět žasnout nad Bohem, a tedy i nad svými bližními. Zapomeneme pak na sebe a budeme obdivovat ostatní.

Více viz Guy Gilbert: Pokora, vydalo nakladatelství Portál. 

Autor: Gilbert, Guy  |  Štítky: odpuštění, láska, pokora  
Sekce: Povzbuzení   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články