Charakteristické rysy manželství

8.8.2008

Charakteristické rysy manželství Hlavní obrázek našich stránek je ozdoben slovy láska, úcta, věrnost, jednota a plodnost. Ke každému z nich nabízíme bližší vysvětlení:

Láska

která není omezena pouze na emoce a pocity, a tím méně na pouhé sexuální vyjádření, ale projevuje se v naprostém sebedarování dvou osob v jejich vzájemném doplňování se. 

Úcta

Manželská láska ze své povahy vybízí k tomu, aby manželé vůči sobě chovali úctu; to znamená, aby si vážili jeden druhého pro sebe samé a svými postoji nepřestávali vyjadřovat vzájemné přijetí a respekt. 

Věrnost

která vyplývá ze vzájemného definitivního sebedarování a vyžaduje stálost a nerozlučitelnost manželského vztahu. 

Jednota

kdy se manželé stávají „jedním tělem“ (srov. Gn 2,24), a to v úplnosti, čili dávají se jeden druhému se svou tělesnou, duchovní i duševní složkou. 

Plodnost – předávání života

Manželství je přirozeně zaměřeno k plození a výchově dětí. Manželské spojení totiž dává člověku prožívat plnost onoho upřímného sebedarování, jehož plodem jsou děti, které jsou darem pro rodiče, pro celou rodinu a pro celou společnost. 

Vstup do manželství je podmíněn svobodným a upřímným rozhodnutím.  Člověk má právo svobodně si zvolit svůj životní stav; má tedy právo založit rodinu, a to na základě rovnosti práv a povinností mezi mužem a ženou. (encyklika Pacem in terris

A konečně: Celý "projekt" manželství stojí na vzájemné důvěře a odpuštění. II. vatikánský koncil manželství charakterizuje jako "důvěrné společenství". 

Štítky: jednota, láska, manželství - charakteristiky, nerozlučitelnost, plodnost, úcta  
Sekce: Podstata manželství | Hodnoty   |   Tisk   |   Poslat článek známému