Manželská setkání

1.7.2021

Manželská setkání Týdenní letní kurzy pro manželské páry i pro nesezdané partnery, kteří žijí v trvalém vztahu, probíhají v ČR od roku 1989. Snahou je motivace partnerů přemýšlet a komunikovat o tom, co by v jejich vztahu bylo možné zlepšit.

 Program je zaměřený na harmonické manželství a odpovědné rodičovství. Jeho náplní jsou přednášky a následná práce v menších skupinkách s tematikou vzájemných vztahů muže a ženy:

 • Krize v manželství
 • Priority
 • Druhy lásky
 • Zdravé sebevědomí
 • Odpuštění
 • Rozdíly mezi mužem a ženou
 • Komunikace I. – sebevyjádření
 • Komunikace II. – porozumění
 • Vyjadřování pocitů
 • Naplňování potřeb
 • Sexualita
 • Pozornosti

Pro řešení hlubších problémů, které manželé nejsou schopni zvládnout sami, jsou na kurzu vždy přítomni odborníci pro rodinnou a partnerskou problematiku.

Podmínkou je společná dobrovolná účast obou manželů. Kurz není vhodný pro osoby závislé na alkoholu, drogách, psychicky nemocné nebo zatížené neukončenou nevěrou.

Na akci je možné s sebou vzít děti. Péče o ně je zajištěna skupinou pečovatelů, kteří pro ně na dobu, kdy se jejich rodiče účastní manželského programu, mají připravené hry nebo jiné aktivity. Děti jsou také rozděleny do skupin podle stáří.

Několik kurzů v různých termínech

Každý rok je připravováno několik kurzů v různých termínech a na různých místech, takže je možné si vybrat podle svých představ a možností viz https://manzelskasetkani.cz/podporujeme/. Tam také najdeme podrobnější informace o místě a podmínkách konání daného kurzu a o jeho ceně.

Nedílnou součástí kurzu je duchovní prohloubení, s nímž má obnova manželských vztahů velmi úzkou souvislost. Denní program zahrnuje společné modlitby a bohoslužby. Manželská setkání jsou ekumenickým setkáním, kde se neřeší konfesní rozdíly, ale hledá se jednota muže a ženy v lásce, která je spojuje a všichni společně pak hledají jednotu v lásce Kristově.

Další informace též https://manzelskasetkani.cz/, www.manzelskasetkani.orgwww.prorodiny.czwww.centrumrodin.cz, www.ceskesdruzeni.cz a http://www.familia.cz/manzelska-setkani/aktuality/

Štítky: jednota, komunikace, kurzy - letní, manželství, obtíže v manželství  
Sekce: Kurzy | Jednota | Krize v manželství | Povzbuzení   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články