Kompendium sociální nauky církve

Svátost manželství je podobně jako svátost kněžství zaměřena na spásu druhých. Přispívá-li také k osobní spáse, pak tím, že slouží druhým. Uděluje zvláštní poslání v církvi a slouží k budování Božího lidu (srov. KKC 1534).
Ovšem i manželství, které není svátostné, je podle Božího záměru zřetelně zaměřeno k nezištné službě druhým, zvláště vlastnímu rodinnému společenství, ale nejen jemu.

Muž a žena

36. Stránky první knihy Písma svatého, na nichž se popisuje stvoření muže a ženy k Božímu obrazu a podobě (srov. Gn 1,26–27), obsahují základní nauku týkající se totožnosti a povolání lidské osoby.
více

  Sekce: Antropologie manželství, Kompendium sociální ..   (25.7.2008)

Společenství muže a ženy

110. Vztah mezi Bohem a člověkem se odráží ve vztahovém a společenském rozměru lidské přirozenosti.
více

Štítky: antropologie, Boží obraz, dokumenty - církevní, Kompendium sociální nauky církve, muž, žena   Sekce: Antropologie manželství, Kompendium sociální ..   (25.7.2008)

Muž a žena - rovnost v důstojnosti

146. Mužství a ženství odlišuje dvě individua stejné důstojnosti. Ta však neznamená strnulou stejnost, protože ženské specifikum je odlišné od specifika mužského. Tato odlišnost v rovnosti je obohacující a nezbytná pro harmonické soužití lidí.
více

Štítky: antropologie, dokumenty - církevní, jednota, Kompendium sociální nauky církve, muž, slib, úcta, žena   Sekce: Antropologie manželství, Jednota, Kompendium sociální .., Úcta   (25.7.2008)

Manželství

Manželství

215. Rodina má svůj základ ve svobodné vůli páru spojit se manželským svazkem a respektovat přitom význam i hodnotu vlastní této instituci, která nezávisí na člověku, nýbrž na samotném Bohu.
více

Štítky: dokumenty - církevní, jednota, Kompendium sociální nauky církve, manželství - přirozené, nerozlučitelnost, plodnost, věrnost   Sekce: Kompendium sociální ..   (25.7.2008)

Svátost manželství

219. Původní lidskou skutečnost manželství prožívají pokřtění díky Kristovu ustanovení v nadpřirozené svátostné formě, která je znamením i nástrojem milosti.
více

Štítky: církev, dokumenty - církevní, jednota, Kompendium sociální nauky církve, křest, láska v manželství, smlouva, svátost   Sekce: Kompendium sociální .., Svatba   (25.7.2008)

Manželská láska

221. ... Díky lásce, která je zásadní skutečností definující manželství a rodinu, každá osoba, muž i žena, dochází uznání, přijetí a respektování vlastní důstojnosti.
více

Štítky: dokumenty - církevní, Kompendium sociální nauky církve, láska, manželství, rodina, slib   Sekce: Kompendium sociální .., Láska   (25.7.2008)

Manželská plodnost

234. Rozhodnutí týkající se intervalu mezi jednotlivými porody i počtu dětí přísluší výhradně manželům.
více

Štítky: dokumenty - církevní, Kompendium sociální nauky církve, plodnost, reprodukční techniky, sexualita   Sekce: Kompendium sociální .., Plodnost   (25.7.2008)